Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

Ansatte i avdelingen BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 91 30
35 05 91 30
Kommuneoverlege 409 13 939
Kommuneplanlegger / Beredskapskoordinator 941 36 469

BOSTØTTE, STARTLÅN OG TILSKUDD

Ansatte i avdelingen BOSTØTTE, STARTLÅN OG TILSKUDD
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 13 167

Bostøttetelefonen besvares onsdager kl 12.00 - 15.45.

Boligkonsulent 908 19 807

BRANN OG REDNING

Ansatte i avdelingen BRANN OG REDNING
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 94 63 65
Brannsjef Nome og Midt-Telemark brann og redningstjeneste 957 61 330

EKSTERNE KONTAKTER

Ansatte i avdelingen EKSTERNE KONTAKTER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116111
900 53 304
35 02 76 00

Adresse
Torshølvegen 3, Bø

Åpningstider
Hverdager 08.00-15.30

Torsdager langåpent for husholdningsabonnenter til kl. 18.30.

 


 

35 95 32 00
35 95 05 32

Besøksadresse
Sandavegen 10,Bø 

Postadresse
Televegen 7, 3802 Bø i Telemark

Åpningstider
Hverdager: 07.00 - 20.00
Lørdager: 08.00 - 18.00

 

918 63 168
22 96 16 00
57 82 80 00


Kontakt Lotteri- og stiftelsestilsynet dersom du har spørsmål om momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner.

407 02 808
Avdeling Bø 55 55 33 33
57 87 46 66

908 75 111 (vakttelefon)
Hjemmeside: www.norva24.no

415 24 411
80 08 00 00

Gjerpensgate 10
3716 Skien

Telefon:  33 37 10 00
E-post:  sfvtpost@statsforvalteren.no

31 00 90 00
31 00 80 00
175

Kontakt Statens vegvesen ved feil og spørsmål knyttet til riksveier og fylkesveier.

Kontaktperson bedriftshelsetjenesten 35 00 30 82 481 68 515
Idrettsansvarig Gullbring kulturanlegg 35 06 03 90

Kontaktperson for leie av Gullbringhallen og idrettshall ved Bø videregående skole 

Spesialist i barnefysioterapi 35 95 03 17
35 91 70 00
35 95 68 80 966405074


Adresse
Nordagutuvegen 145
3812 Akkerhaugen

Åpningstider
Mand - Fred 07.30-15.30
​​​​​​​Langåpent fra første tirsdag etter påske til ut oktober til kl. 18.30.

35 02 76 00


Adresse
Kongsbergveien 411
3671 Notodden

Åpningstider
Hverdager 07.30-15.30

Tirsdager langåpent for husholdningsabonnenter til kl. 18.30.

Endrede åpningstider på miljøstasjonene i jule og nyttårshelga 2020

Kinosjef Bø Kino 909 54 321
Leder - ungdomsrådet 415 68 484
33 34 44 00

EKSTERNE KONTAKTER - Bedriftshelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Bedriftshelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 13 75 00
Kontaktperson (ergonomi, arbeidsplassvurderingerog funksjonsvurderinger) 960 97 726
Hovedkontaktperson (alle tjenester) 960 97 727
Kontaktperson (avtalen) 934 08 501
Kontaktperson (arb.miljø, endringsprosesser og konflikter 991 08 664
Kontaktperson 960 97 728

EKSTERNE KONTAKTER - Landbruksdirektoratet

Ansatte i avdelingen Landbruksdirektoratet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 60 60 00

Postadresse

Postboks 1450 Vika
0116 Oslo

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28
0161 Oslo

 

 

 

HELSE OG MESTRING

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
958 47 561
Kommunalsjef Helse og mestring 902 82 418

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Tanke Aktivitetssenter for demente

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Tanke Aktivitetssenter for demente
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
477 67 992 954 89 179
Aktivitetsmiljøarbeider 477 67 992
Aktivitetsmiljøarbeider 954 89 179
Aktivitetsmiljøarbeider Tanke Aktivitetssenter 477 67 992
Avdelingsleder 901 56 021

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Barnevern

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 71 50
Barnevernleder 35 95 71 67 918 52 855

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder: Bo- og mestring 454 38 072

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - HELSE - BO- OG MILJØTJ - Solbakken bofellesskap

Ansatte i avdelingen HELSE - BO- OG MILJØTJ - Solbakken bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende avdelingsleder Solbakken omsorgs- og avlastningsbolig 907 38 926

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - Grauteknapp

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - Grauteknapp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Grauteknapp omsorgsboliger 909 36 377

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - Notevarp bofellesskap

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - Notevarp bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 79 35 409 21 515
Avdelingsleder Notevarp omsorgsboliger 481 39 236

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - BO- OG MILJØTJ - HELSE OG MESTRING- BO- OG MILJØTJ - Grivihaugen

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING- BO- OG MILJØTJ - Grivihaugen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Grivihaugen bofellesskap 35 05 92 90 977 45 562
Fungerende avdelingsleder Grivihaugen/Hagestad omsorgsboliger 469 20 089
Avdelingsleder Grivihaugen og Hagestad omsorgsboliger 35 05 92 90 469 20 089

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Bø sjukeheim

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Bø sjukeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 95 38
35 05 96 00

Jønneberg (langtidsavdeling)

Vihus (korttidsavdeling)

Løvlund (skjerma avdeling)

Kjøkken

35 05 96 00
Sykepleier i demensomsorgen i Bø/ sykepleiere på Løvlund (skjermet avd) i Bø 906 85 922
Sykepleier i demensomsorgen i Bø/ sykepleiere på Løvlund (skjermet avd) i Bø 906 85 922
Avdelingsleder kjøkken 35 05 96 00
Avdelingsleder Bø sjukeheim 400 98 730
Avdelingsleder avd. Løvlund (skjermet avd.) Bø sjukeheim 481 26 707

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - DRIV

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - DRIV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 95 20
909 74 311 902 44 156
35 05 95 20
Arbeidsterapeut/Kontaktperson Ved 461 21 094
Matbestilling Mariposa 409 14 777
Avdelingsleder 35 05 95 21 900 25 526
Vernepleier/Kontaktperson Snekkerverksted 901 07 469
Miljøveileder/Kontaktperson Ved 971 50 085
Miljøterapeut/Kontaktperson snekkerverksted 981 00 868

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Folkehelse

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunepsykolog - spes. i klinisk samfunnspsykologi 917 19 190

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Frisklivsentralen

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Frisklivsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Svein Ivar Forberg: 409 13 937

Helene Kiserud: 409 14 128

 

Frisklivskoordinator 35 05 90 00 409 13 937
Frisklivskoordinator/Fysioterapeut 35 05 90 00 409 14 128

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Furuheim Bo- og aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Furuheim Bo- og aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitetsmiljøarbeider 954 89 179
Avdelingsleder 901 56 021

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 96 70
408 08 869
902 24 108
482 16 950
Ergoterapeut 957 21 075
Fysioterapeut/KR-team 408 08 860
Fysioterapeut 902 47 599
Fysioterapeut for barn 954 73 516
Fysioterapeut 905 47 970
Ergoterapeut 35 05 96 74 917 64 691
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice 413 08 002
Hjelpemiddeltekniker 476 44 001
Hjelpemiddeltekniker 971 98 252

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Helseadministrasjon

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Helseadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent helse- og omsorg 908 08 772

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 916 40 509

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Helsestasjon Bø

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Helsestasjon Bø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

Helsesykepleier 408 08 864
Sekretær Bø helsestasjon
Familieveileder Bø helsestasjon 901 60 973
Helsesykepleier Bø helsestasjon 0-5 år og helsestasjon for ungdom 991 22 070
Spesialsykepleier psykisk helse, skolehelsetjenesten barnetrinn 900 67 434
Sykepleier Bø skolehelsetjeneste barnetrinn 480 91 531
Jordmor Midt-Telemark helsestasjon , helsestasjon for ungdom 913 00 179
Helsesykepleier Midt-Telemark helsestasjon og skolehelsetjeneste ungdom 480 91 531
Helsesykepleier 901 17 991
Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 916 40 509

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Helsestasjon Gvarv

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Helsestasjon Gvarv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Gvarv helsestasjon 0-5 år 948 50 054
Jordmor Midt-Telemark helsestasjon 917 29 980
Spesialsykepleier psykisk helse, skolehelsetjeneste barnetrinn 900 82 526

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Skolehelsetj Bø

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Skolehelsetj Bø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 480 54 140
Helsesykepleier Bø helsestasjon 0-5 år og helsestasjon for ungdom 991 22 070
Spesialsykepleier psykisk helse, skolehelsetjenesten barnetrinn 900 67 434
Helsesykepleier Midt-Telemark helsestasjon og skolehelsetjeneste ungdom 480 91 531
Helsesykepleier 901 17 991

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Skolehelsetjenesten Gvarv

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - HELSESTASJON - Skolehelsetjenesten Gvarv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Gvarv helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjeneste ungdom 902 16 136
Spesialsykepleier psykisk helse, skolehelsetjeneste barnetrinn 900 82 526

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Bø

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Bø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 409 08 863

Kreftkoordinator er tilgjengelig hver onsdag.

Avdeling Bø: 95 25 03 69

Avdeling Sauherad: 91 58 78 04

Telefonen er åpen mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00 på dagtid. På kveldstid er telefonen åpen fra 16.00-20.00.

 

Spesialsykepleier 909 88 109
Fagleder kommunale helsetjenester 418 02 845
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 906 35 444
Avdelingsleder hjemmetjenesten Bø 922 40 454

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Gvarv

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Gvarv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon dag/kveld 970 80 703
Avdelingsleder hjemmesykepleien Gvarv 418 02 845
Fagsykepleier demensomsorgen Gvarv / sykepleier hjemmetjenesten Gvarv 988 26 625

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Legesenter

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 91 00
35 95 71 00
Leder Gvarv legesenter 35 05 95 51 901 70 836

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Legetjenester

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Legetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 409 13 939
Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 916 40 509

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Nødnummer

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Nødnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
113

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 113. 

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Pleie- og omsorg

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Pleie- og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder: Bo- og mestring 454 38 072
Enhetsleder institusjon 992 30 525

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 95 40
Fagleder bo-tjenester psykisk helse og rus 912 44 896
415 64 675
Avdelingsleder Psykisk helse og rus 35 05 95 40 970 42 933

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Sauherad bygdeheim

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Sauherad bygdeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 79 00
Avdelingsleder Sauherad bygdeheim 413 76 369

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Tannlege

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Tannlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 06 01 10

Adresse
Midt-Telemark tannklinikk
Hellandveien 12
3800 Bø

35 02 77 60

Adresse
Notodden Tannklinikk
Heddalsveien 22
3674 Notodden

35 94 42 84

Adresse
Tannklinikken Ulefoss
Stårrvegen 14
3830 Ulefoss

909 13 377

Adresse
Tannlegevakt Grenland
Gamlevegen 19
3922 Porsgrunn

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - UngArena

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - UngArena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 06 742

                   

 

Prosjektleder Ung Arena 992 06 742

Eg er leiar ved Ung Arena, ofte tilstades på møteplassen og ein å snakke med.

«Eg bur i Bø og har to barn.  Eg likar å lese bøker, høre på musikk, spesielt Tom Waits! Eg kjører på telemark om vinteren og er ute i båten min på Norsjø om sommaren.

Eg har studert sosiologi og filosofi på Universitetet i Bergen. Eg er opptatt av at ungdom er ekspert på eget liv.»

Ring meg om du lurar på noko eller trenger nokon å prate med!

Trond Garborg
Psykolog Ung Arena 468 93 406

Eg jobbar som psykolog ved Ung Arena og er tilstades på møteplassen og er ein å snakke med.

«Eg bur i Bø med kjærasten min og me har to pusar, Lakris og Bambus. Eg er ein seriebingar, likar friluftsliv og er opptatt av gamle ting som gjenbrukas. Eg er utdanna psykolog frå Universitet i Oslo.

Eg er opptatt av at du som møter meg skal føle deg godt ivaretatt, at me saman finner ut korleis samtalene kan vera til hjelp for deg og at du får rett hjelp til rett tid.»

Ring meg om du lurar på noko eller trenger nokon å prate med!

Anne Marie Kaasa
Erfaringsmedarbeider

Eg jobber 50 % som erfaringsmedarbeider i Ung Arena og er mye tilstede på møteplassene. Eg vil bruke min erfaring med hjelp fra psykiske helsetilbud til å utvikle Ung Arena.

Eg bur i Bø sammen med mannen min og pusane mine, Audi og Opel. Eg er glad i bil, billakkering og bilcross, og er frivillig som fosterhjem for hjemløse katter. Eg er glad i å slå av en prat, og har interesse for mange temaer, eller hører og lærer gjerne om dine interesser hvis du vil ha en helt avslappet prat.

Mitt ønske er at det skal bli lettere å få hjelp, forståelse og åpenhet om psykiske utfordringer - små som store, og at det skal være et tilbud som møter aldersgruppen på en god måte.

Tonje Mercedes Ova Sønstebø

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING- Koronatelefon

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING- Koronatelefon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 93 59 908 30 217

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på SMS og e-post.

 

35 05 93 59

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING- Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING- Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Enhetsleder Tjenestekontoret 951 60 454

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 92 50

KOMMUNALSJEFER

Ansatte i avdelingen KOMMUNALSJEFER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 918 02 014
Gisle Bonna Espedalen
Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap 952 40 521
Kommunalsjef Helse og mestring 902 82 418
Ass.kom.dir./kommunalsjef stab 900 86 575

KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP

Ansatte i avdelingen KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder av Midt-Telemark Kommunale Eigedom AS 915 44 913
Kommunale utleieboliger 480 02 091

KOMMUNEDIREKTØR

Ansatte i avdelingen KOMMUNEDIREKTØR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 971 58 788

KORONA SPØRRETELEFONER

Ansatte i avdelingen KORONA SPØRRETELEFONER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
81 55 50 15
35 05 93 59

For informasjon om korona og avtale tid for testing.

Åpen alle dager kl 09-1030 og fra kl 13-15 mandag - fredag

KULTUR OG FRITID

Ansatte i avdelingen KULTUR OG FRITID
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 92 40
Biblioteksjef Midt-Telemark bibliotek 482 66 643
Kultur- og idrettskonsulent 958 47 525
Kulturskolelærer 952 23 342
Kultur- og ungdomskonsulent 416 11 393
Kultursjef 957 04 048
Rektor kulturskulen 993 91 171

KULTUR OG FRITID - Gullbring kulturanlegg

Ansatte i avdelingen Gullbring kulturanlegg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kinosjef Bø Kino 909 54 321
35 06 03 90


Adresse

Gullbring Kulturhus
Gullbringvegen 34
3800 Bø i Telemark

LANDBRUK

Ansatte i avdelingen LANDBRUK
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 77 70
Prosjektleder Midtre Telemark vannområde 980 46 462
Rådgiver frukt 907 89 366
Konsulent 917 57 807
Rådgiver 917 59 957
Rådgiver jordbruk 900 93 394
Rådgiver viltforvaltning 917 59 206
Rådgiver 917 61 178
Landbrukssjef 971 22 536
Rådgiver skogbruk 480 50 105

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
Veileder Talenthuset 476 88 329
Leder Talenthuset 915 21 241
Økonomirådgiver NAV Midt-Telemark og Nome 480 56 865

Man - fred: 08.00 - 15.30

Back to school - Talenthuset 902 04 888

OPPVEKST - BARNEHAGE

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk konsulent 482 83 661
Styrer Læringsverkstedet Sauarhagene naturbarnehage 911 01 160
Pedagogisk konsulent 908 76 544

 

Generelle spørsmål om barnehage og skole, barnehageplass, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Hanne Skretteberg
Pedagogisk konsulent 915 66 876
IKT-veileder 472 37 700
Pedagogisk konsulent 918 17 829

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Bøhamna barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Bøhamna barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 764
409 14 763
35 05 95 60
Styrer Bøhamna barnehage 971 01 988

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Folkestad barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Folkestad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 94 30
Styrer Folkestad barnehage 35 05 94 30

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Gullbring barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Gullbring barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 91 48 414 55 114
35 05 91 47 953 31 296
35 05 91 46 953 31 337
35 05 91 45 953 31 174
35 05 91 40
Styrer Gullbring barnehage 35 05 91 42 950 90 783

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Gvarv barnehage avd. Gvarv

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Gvarv barnehage avd. Gvarv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 63 885
481 63 884
481 63 883
481 63 887
37 07 15 95
Styrer Læringsverkstedet Gvarv barnehage avd. Gvarv og Hørte 471 74 967

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Gvarv barnehage avd. Hørte

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Gvarv barnehage avd. Hørte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 63 886
37 07 15 95
Styrer Læringsverkstedet Gvarv barnehage avd. Gvarv og Hørte 471 74 967

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Maurtuva barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Maurtuva barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 78 883
479 78 885
479 78 884
479 78 886
479 78 882
35 95 19 96
Styrer Maurtuva barnehage 915 24 392

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Sandvoll barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Sandvoll barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 07 16 76
Styrer Læringsverkstedet Sandvoll barnehage 917 96 984

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Sauarhagene Nordagutu

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Sauarhagene Nordagutu
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 63 874
481 63 873
37 07 16 01
Styrer Læringsverkstedet Sauarhagene naturbarnehage 911 01 160

OPPVEKST - BARNEHAGE - OPPVEKST - BARNEHAGE - Veslekroa barnehage

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - BARNEHAGE - Veslekroa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 765
409 14 766
Pedagogisk leder 31 00 83 89
Styrer Bøhamna barnehage 35 05 95 61 971 01 988

OPPVEKST - PPT

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

PP-rådgiver/Psykolog 35 95 71 80 995 88 941
PP-rådgiver 971 60 989
Åse B. Sageie
PP-rådgiver 919 13 973
Katrine Burmester
Sekretær
Inger Folkestad Holta
PP-rådgiver 481 68 906
Gro Elisabeth Herum
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT 35 95 71 80 995 88 941
Elin Hovland
PP-rådgiver 901 91 439
Line Kaasa
PP-rådgiver 995 24 686
Heidi Kittilsen
PP-rådgiver 915 50 676
PP-rådgiver 995 85 301
Hilde Roksund
PP-rådgiver 994 71 414
Solveig Torstveit
PP-rådgiver 970 28 117
Ida Elisabeth Welta Myrene

OPPVEKST - SKOLE

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spess.ped koordinator 35 05 94 50 476 16 117

OPPVEKST - SKOLE - OPPVEKST - SKOLE - Bø skule

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE - Bø skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 94 50
902 43 763
901 53 647
35 05 94 50 481 09 687
Assisterende rektor Bø skule 35 05 94 50 903 67 546
Carl Erik Storm
Rektor Bø skule 35 05 94 50 977 72 075
Bibliotekansvarlig 35 05 94 50
Assisterende rektor Bø skule 35 05 94 50 476 12 634
Spes.ped koordinator 35 05 94 50 476 16 117
Konsulent Bø skule 35 05 94 50 994 90 019
Leder SFO Bø skule 35 05 94 50 476 16 552

OPPVEKST - SKOLE - OPPVEKST - SKOLE - Bø ungdomsskule

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE - Bø ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 93 00
Assisterende rektor Bø ungdomsskule 913 24 579
Rådgjevar Bø ungdomsskule 941 48 868
Rektor Bø ungdomsskule 908 74 148
Konsulent Bø ungdomsskule 902 17 781

OPPVEKST - SKOLE - OPPVEKST - SKOLE - Bø videregående skole

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE - Bø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 91 90 00

OPPVEKST - SKOLE - OPPVEKST - SKOLE - Folkestad skule

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE - Folkestad skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 94 00
409 08 866
Konsulent Folkestad skule 915 85 747
Leder SFO Folkestad skule 482 64 779
Assisterande rektor 35 05 94 04 922 51 459
Rektor Folkestad skule 996 33 561

OPPVEKST - SKOLE - OPPVEKST - SKOLE - Gvarv skole

Ansatte i avdelingen OPPVEKST - SKOLE - Gvarv skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 77 00
Konsulent 35 95 77 00 908 89 973
Spesialpedagog/Koordinator 35 95 77 00
Rektor Gvarv skole 35 95 77 00 413 11 050
Leder SFO Gvarv skole 35 95 77 00 977 50 845
Rådgiver/Logoped 35 95 77 00
Sosiallærer 35 95 77 00
Assisterende rektor 8. - 10. trinn Gvarv skole 35 95 77 00 416 33 931
Assisterende rektor 1. - 7. trinn Gvarv skole 35 95 77 00 913 95 932

ORDFØRER OG VARAORDFØRER

Ansatte i avdelingen ORDFØRER OG VARAORDFØRER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 986 49 474
Varaordfører 470 19 130

PERSONAL- OG ORG.UTV

Ansatte i avdelingen PERSONAL- OG ORG.UTV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneplanlegger / Beredskapskoordinator 941 36 469

PERSONAL- OG ORG.UTV - PERSONAL- OG ORG.UTV - Kommunikasjon, service og politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen PERSONAL- OG ORG.UTV - Kommunikasjon, service og politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 90 00

Telefonen er åpen mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

Adresse
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

Spesialkonsulent 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.

Spesialkonsulent 910 07 841 910 07 841
Enhetsleder Kommunikasjon og service 917 01 169

Kontakt ved spørsmål om kommunikasjon, servicetorg, nettside og sosiale medier.

Avdelingsleder Politisk sekretariat 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

PERSONAL- OG ORG.UTV - PERSONAL- OG ORG.UTV - Kommunikasjon, service og politisk sekretariat - PERSONAL- OG ORG.UTV - Arkiv / Dokumentsenter

Ansatte i avdelingen PERSONAL- OG ORG.UTV - Arkiv / Dokumentsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialkonsulent 476 58 324
Fagleder dokumentsenteret 918 00 594

Kontakt om support og opplæring på websak

Konsulent dokumentsenteret 480 33 709

Kontakt ved spørsmål om arkiv og websak

PERSONAL- OG ORG.UTV - PERSONAL- OG ORG.UTV - Organisasjonsutvikling

Ansatte i avdelingen PERSONAL- OG ORG.UTV - Organisasjonsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver Organisasjonsutvikling/HMS 402 27 592
 • rettleiing sjukefråvær​
 • heiltidskultur – prosjekt  + rettleiing ​
 • Compilo – systemansvar​
 • KS læring - superbrukar​
 • HMS – prosedyrer/rutiner + rettleiing
Leder digitaliseringsrådet, spesialkonsulent organisasjonsutvikling / Innbyggerdialog 906 35 305

PERSONAL- OG ORG.UTV - PERSONAL- OG ORG.UTV - Personalforvaltning

Ansatte i avdelingen PERSONAL- OG ORG.UTV - Personalforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 482 94 221
 • pensjon – oppfølging av søknader, rettleiing​
 • sekretær for forhandlingsutval (lønn) – særskilde og årlege​
 • permisjonar for TV/VO​
 • rettleiing i lov og avtaleverk 
Personalsjef 908 41 633
 • krevjande personalsaker​
 • oppseiing​
 • tolking av lov og avtaleverk, rettleiing, tariff​
 • lokale avtalar/ordningar​
 • verksemdsoverdraging ​
 • dialog med HTV generelt og enkeltsaker
Konsulent personalforvaltning 908 53 113
 • rekruttering, frå utlysing til tilsetting – alle sektorar​
 • lærlingeordninga​
 • rettleiing i lov og avtaleverk

SENTER FOR KVALIFISERING OG INKLUDERING

Ansatte i avdelingen SENTER FOR KVALIFISERING OG INKLUDERING
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 78 10
Miljøterapeut/Merkantil 908 18 308
Avdelingsleder, læringssenter 480 96 208
Avdelingsleder integrering/teamleder team miljø 38 95 78 10 911 20 183
Stedfortreder SKI 35 95 78 10 975 47 095
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering 35 95 78 10 977 50 859

SENTER FOR KVALIFISERING OG INKLUDERING - SKI - avdeling Læringssenteret

Ansatte i avdelingen SKI - avdeling Læringssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Avdelingsleder, læringssenter 480 96 208
Skoleassistent
Lærer/rådgiver 480 39 168
Lærer
Lærer
Spesialpedagog
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Konsulent merkantil SKI
Lærer
Miljøterapeut

SENTER FOR KVALIFISERING OG INKLUDERING - SKI avd integrering - team intro

Ansatte i avdelingen SKI avd integrering - team intro
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programveileder 977 50 992
Programveileder
Teamleder/programveileder 414 97 951
Programveileder 409 14 761

SENTER FOR KVALIFISERING OG INKLUDERING - SKI avd integrering - team miljø

Ansatte i avdelingen SKI avd integrering - team miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsekoordinator 941 77 386
Miljøterapeut/Merkantil 908 18 308
Avdelingsleder integrering/teamleder team miljø 38 95 78 10 911 20 183
Miljøterapeut 409 21 724
Miljøterapeut 409 14 137
Miljøterapeut/Gestaltterapeut 409 13 178
Miljøterapeut 954 65 761

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Adresse
Gullbringvegen 20
3800 Bø

 

Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap 952 40 521

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Bygg og eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Bygg og eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 79 31
Vaktmester eiendomsdrift 905 45 941
Vaktmester eiendomsdrift 35 95 78 32 918 02 982
Enhetsleder kommunale bygg og eiendom 901 27 116
Vaktmester eiendomsdrift 922 39 995
Vaktmesterleder eiendomsdrift 906 34 170
Prosjektleder 900 20 594
Avdelingsleder renhold 954 95 036
Vaktmester eiendomsdrift 409 21 510
Vaktmester eiendomsdrift 916 15 583
Avdelingsleder eiendomsdrift 481 55 010
Vaktmester eiendomsdrift 911 07 267
Vaktmester eiendomsdrift 971 20 506

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Byggesak, reguleringsplan og oppmåling

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Byggesak, reguleringsplan og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppmålingsingeniør 957 27 882

Eiendom, oppmåling, meglerpakke

915 59 062
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan 941 63 722
Oppmålingsingeniør 902 82 162

Eiendom, oppmåling, adressering

Byggesaksbehandler 468 08 573
477 64 567
Sekretær teknisk enhet 482 72 651
Oppmålingsingeniør 902 06 044

Eiendom, delingssaker, seksjonering,

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS! 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Avdelingsleder teknisk enhet 917 32 295

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Merkantil

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Merkantil
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent teknisk 907 10 846
Konsulent teknisk / Bostøtte 468 01 005
Konsulent teknisk 911 20 161

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider avløp 906 70 301
35 95 09 23
Fagarbeider ledningsnett 971 73 424
Ingeniør VA 901 47 379
Fagarbeider avløp 409 14 129
Driftoperatør vannverk 977 23 272
Fagarbeider avløp 901 48 017
Arbeidsleder vannverk 409 13 175

TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vei

Ansatte i avdelingen TEKNISK, PLAN, BYGG OG EIENDOM - Teknisk - Vei
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder vei, vann og avløp 481 03 010
Arbeidsleder mast/veg 980 75 367

VAKTTELEFONER

Ansatte i avdelingen VAKTTELEFONER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS! 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Avdeling Bø: 95 25 03 69

Avdeling Sauherad: 91 58 78 04

Telefonen er åpen mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00 på dagtid. På kveldstid er telefonen åpen fra 16.00-20.00.

 

35 01 07 82

Ring - ikke send SMS!

Valgstyret

Ansatte i avdelingen Valgstyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

VERNEOMBUD OG TILLITSVALGTE

Ansatte i avdelingen VERNEOMBUD OG TILLITSVALGTE
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud 952 59 934

ØKONOMI OG DIGITALISERING

Ansatte i avdelingen ØKONOMI OG DIGITALISERING
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 480 39 293

ØKONOMI OG DIGITALISERING - ØKONOMI OG DIGITALISERING - Interkommunalt innkjøp

Ansatte i avdelingen ØKONOMI OG DIGITALISERING - Interkommunalt innkjøp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver Klima og Miljø i anskaffelser 948 76 976
Rådgiver Telemark Innkjøpssamarbeid 481 10 902
Enhetsleder Telemark Innkjøpssarmarbeid 479 06 070

ØKONOMI OG DIGITALISERING - ØKONOMI OG DIGITALISERING - Lønn

Ansatte i avdelingen ØKONOMI OG DIGITALISERING - Lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent lønn 900 29 170
Konsulent lønn 908 43 501

ØKONOMI OG DIGITALISERING - ØKONOMI OG DIGITALISERING - Økonomi

Ansatte i avdelingen ØKONOMI OG DIGITALISERING - Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent fakturering/innfordring 482 78 066
Økonomikonsulent 482 98 929
Økonomikonsulent 908 22 611
Enhetsleder økonomiforvaltning, innkjøpsansvarlig 976 19 196
Økonomirådgiver 908 14 056