Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Ny nettside

Vi jobber fremdeles med å få de siste bitene på plass. Er det noe du savner?
Kontakt servicetorget 35 05 90 00

 

Husk søknadsfrist barnehage 1. mars

Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden i begynnelsen av februar.

Det er felles opptak for alle barnehager i kommunen, både private og kommunale. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass frå den månaden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at du har søkt om barnehageplass før søknadsfristen. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass om det er ledig kapasitet.

Dato
1. mars 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Søknadsfrist

Informasjon om hendelsen

Type
Søknadsfrist

Arrangør

Midt-Telemark kommune