Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Husk søknadsfrist barnehage 1. mars

Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden i begynnelsen av februar.

Det er felles opptak for alle barnehager i kommunen, både private og kommunale. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass frå den månaden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at du har søkt om barnehageplass før søknadsfristen. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass om det er ledig kapasitet.

Dato
1. mars 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Søknadsfrist

Informasjon om hendelsen

Type
Søknadsfrist

Arrangør

Midt-Telemark kommune