Midt-Telemark kommune

Søk lag og organisasjoner

Bø Kyrkjekor

Drive korvirsomhet innenfor kirkemusikkfeltet samt produsere/arrangere annen kirkekulturaktivitet når det er egnet.
Adresse Kontakt Kategori
Bø Kyrkjekor
Rolf Axelsen Lie
Org.nr.: 996 793 257
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner