Midt-Telemark kommune

Søk lag og organisasjoner

Barnekora i Bø

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne.
Adresse Kontakt Kategori
Barnekora i Bø
Telefon: Ikke registrert
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner