Midt-Telemark kommune

Minnar om båndtvang fra 1. april - 20. august

Minnar om båndtvang fra 1. april - 20. august

Hund i bånd Hege Ann Skaret Det er båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august, jfr. Hundeloven § 6 

Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i § 3 et generelt krav til aktsomhet for hundeiere: En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

I følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. 

Hundeloven § 6 bestemmer at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august. 

Egne regler gjelder for sikring av hund i områder der tamrein beiter. Hundeloven § 9 bestemmer at reglene om båndtvang blant annet ikke gjelder for hunder som brukes i reindrift eller for dresserte bufehunder.