Midt-Telemark kommune

2 nye smittetilfeller i Midt-telemark kommune

2 nye smittetilfeller i Midt-telemark kommune

Det ble i går (søndag 15. november) utført 130 tester. Kommunen fikk i ettermiddag tilbakemelding på at en av disse er positiv.

Positiv test 1

Personen med positiv test er elev i 7.kl ved Sauherad barne- og ungdomsskole.
Eleven har vært i karantene siden torsdag kveld og har ikke andre nærkontakter enn egen familie. Familien er satt i karantene. Smittesporingen er dermed avsluttet.

Eleven er ikke i samme husstand som noen av de andre med positiv test.

Dagens tester

I dag er det utført til sammen 150 tester. Svar på disse testene kommer mest sannsynlig tirsdag ettermiddag/ kveld. Midt-Telemark kommune kommer med oppdatering på disse prøvene tirsdag kveld ca kl 1900.

Smittekilde

Vi har enda ingen sikre indikatorer på smittekilden til utbruddet.

Oppfølging av smitta

Alle personer med positiv test, samt deres familier får daglig oppfølging av lege.

Positiv test 2

Kommunen fikk i tillegg melding om en annen person med positiv test. Denne personen er folkeregistrert i kommunen, men oppholder seg i en annen. Vedkommende ble testet, fikk påvist smitte og sitter i isolasjon i en annen kommune.