Midt-Telemark kommune

Høring - nye bussholdeplassnavn langs rv 36

Høring - nye bussholdeplassnavn langs rv 36

Innspill fra Vestfold og Telemark fylkeskommune ved rådgiver Trond Magnus Haugen, som jobber på Team mobilitetstjenester om å se på navnene på holdeplassene og få skilta holdeplassene med lokale navn.

Trond Magnus Haugen har uttrykt at bare et fåtall av bussholdeplassene har et buss-skur og/eller et skilt med navnet på holdeplassen. Det er viktig at det er et navn på holdeplassen for å finne ut hva bussholdeplassen heter i nærheten av der en skal og kunne søke dette opp på en app eller via nettsøk. Dette gjelder også attraksjoner/interessepunkter for eksempelvis turister.

Kulturhistoriske og lokale navn bør brukes der det er tilknytning.

Midt-Telemark navnenemd hadde eksisterende og nye navn til diskusjon/endring i møte 1.3.2023. Disse var til debatt/innstilling fra navnenemdsmøtet for endring/nye bussholdeplasser;

Nye bussholdeplassnavn

Nye bussholdeplassnavn
Dagens navn Innstilling fra navnenemnda Grunnlaget for endring
Tveitan Hengebrua Hengebrua er kjent både som navn og landemerke. Dessuten er navnet Tveitan misvisende der holdeplassen ligger i dag.
Folkvang Nordbøvegen Folkvang er ikke så kjent, så navnet bør ha en kobling til boligfeltet Nordbøåsen.
Meieritorvet Meieritorget Skrivemåten bør være `torget`, med g.
Bø kommunehus Bø torg Dette navnet bli feil når Bø kommune er historie. Nemnda drøfta om det bør hete Kommunehuset eller Bø torg, og landa på det siste.
Åsgrav Mannebru Navnet Åsgrav ble tatt i bruk før det ble laget busslomme ved Mannebru (retning Bø). Busslommene ligger ved Mannebru og bør derfor bære det navnet.
Moen Gartneri Det er egentlig en uting å bruke et bedriftsnavn på et busstopp, men Haugedalen var for mange et fremmed navn. Det har kommet inn forslag på ulike navn, men nemnda mener Moen gartneri er det beste å bruke videre.
Uten navn Noradalsvegen I svingen ved Noradalsvegen/ Årnes brygge er det et busstopp som ikke har navn. Det bør bære navnet til veien som går nordover; Nordadalsvegen.
Aarnes Årnes Som etternavn brukes Årnes både med dobbel a og å. Nemnda mener holdeplassen bør skrives med å, da både brygga og kafeteriaen skrives Årnes.
Årnes søndre Årnes Brygge Nemnda mener Årnes Brygge er et bedre navn enn Årnes Søndre. Det viser til den gamle ferdselsåra Norsjø der bryggene var viktige stopp underveis.
Midt-Telemark navnenemnd har hatt eksisterende og nye navn til diskusjon. Tabellen viser dagens navn samt innstillinga gjort av navnenemnda.

Bussholdeplassene langs riksveg 36 fra nord til sør blir da følgende;

 • Verpe kryss
 • Sanda
 • Bergestig
 • Hengebrua (nytt forslag til å erstatte Tveitan)
 • Forberg
 • Espedalen
 • Glenna
 • Nordbøvegen (nytt forslag til å erstatte Folkvang)
 • Frivoll
 • Meieritorget (nytt forslag til å erstatte Meieritorvet)
 • Bø torg (nytt forslag til å erstatte Bø kommunhus)
 • Bø stasjon
 • Midtbygda kryss
 • Langkåsbyen
 • Sperrud Bererøya
 • Flatin
 • Mannebru (nytt forslag til å erstatte Åsgrav)
 • Moen Gartneri (ny busstopp)
 • Brenna
 • Brattestå
 • Sagavoll
 • Gvarv kryss
 • Teksten
 • Årnes (nytt forslag til å erstatte Aarnes)
 • Årnes Brygge (nytt forslag til å erstatte Årnes søndre)
 • Gjernes
 • Årås
 • Holte

 

Av de nye forslagene ble 4 nye bussholdeplassnavn plukka ut vurdert nødvendig å være del i en navnesak; ‘Hengebrua’, ‘Meieritorget’, ‘Bø torg’, og ‘Moen Gartneri’.

Nordbøvegen, Mannebru og Årnes brygge er alle vegnavn eller lokale navn som ikke er nye og som ligger i Kartverkets Sentralt stedsnavnregister (SSR); https://kartverket.no/til-lands/stadnamn/sok-stadnamn-i-kart. Søke etter navn ved å trykke på knappen ‘Søk på stadnamn’

Nye vegnavn skal til Språkrådet for kvalitetssikring for skrivemåte og geografisk riktig plassering.

Midt-Telemark kommune ønsker skriftlige høringssvar snarest og innen 11. april 2023.
Kan sendes på post@mt.kommune.no

Førstkommende mandag kan du følge kommunestyremøtet direkte via facebook.

Helsestasjonen i Bø og på Gvarv har igjen gleden av å invitere foreldre til kurs i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

For å få tilgang til riktig informasjon etter kommunesammenslåingen, må du oppdatere informasjonen i appen Min Renovasjon om du allerede lastet den ned.