Midt-Telemark kommune

Behov for aktivitetskontakt/støttekontakt

Behov for aktivitetskontakt/støttekontakt

Behov for aktivitetskontakt/støttekontakt i Midt-Telemark kommune.

Hjerte i sand - Klikk for stort bilde 

Kort om stillinga

Mange ulike personar treng tryggheit i fritida. For nokon kan det vera vanskeleg å koma seg ut på eiga hand og/eller dei treng hjelp og støtte til å meistra ulike fritidsaktivitetar. Enkelte har lite sosialt nettverk og kan kjenna seg einsam. Som aktivitetskontakt kan du hjelpa til å gje ein trygg og innhaldsfull fritid til dei som har behov for det.Arbeidet er fleksibel og varierer frå 2-6t i veka, avhengig av kva brukar er løyvd.
 

Arbeidsoppgåver

Som aktivitetskontakt har ein varierte arbeidsdagar og aktivitetar ut i frå nyttars behov og ynskjer. Det kan vera aktivitetar som symjing, gå- og køyreturar, kino-, bibliotek- og kafébesøk, bake, klatra, trene, gå på ski, aka, ri, heimebesøk, vera følgjeven på ulike aktivitetar med meir. Det er ynskjeleg at ein prøvar å utvide brukar sitt nettverk for at dei med tida skal kunne gjera ting på eigenhand.

 

Krav til utdanning og ønskja kvalifikasjonar

Det er ingen krav til utdanning. Alle kan vera aktivitetskontakt, men det føreset at du har ledig kapasitet i kvardagen og at du likar å arbeida med menneske. Det er fordel å ha sertifikat og tilgjenge til bil, men ingen krav. Vi oppfordrar spesielt fastbuande og godt vaksne personar å søkje.
 

Personlege eigenskapar

Alle brukare er ulike og vi har derfor behov for aktivitetskontaktar med ulike eigenskapar. Nokon treng ein bestemd aktivitetskontakt som kan gje rettleiing, medan andre ynskjer ein samtaleven. Nokre likar at ein kan vera fleksibel og spontan i arbeidet, medan andre ynskjer å møtast til faste tider og stadar. Vi ynskjer difor at aktivitetskontaktane våre er fleksible, tolmodige, pliktoppfyllande, engasjerte, positive og ansvarlege personar som innehar kommunikasjonsevne og forståing for ulike mennesketypar med ulike behov.
 

Særskilt for stillinga

Krav om politiattest
 

Se mer informasjon om aktivitetskontakt
 

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk, per 1.1.2021 er det 155,33 kr pr. time.
 

Ved interesse

Send inn søknadsskjema digitalt, eller send en kortfattet søknad på e-post til til mava0509@mt.kommune.no.

Kontaktperson: Marita K. Valkeinen, kulturkonsulent, tlf. 41 61 13 93.
 

Søk digitalt på stilling som aktivitetskontakt/støttekontakt

 

 

 

Kontakt

Marita Valkeinen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 416 11 393

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Adresse

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 34 (2. etg i Gullbring kulturanlegg)

 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Kulturkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart