Midt-Telemark kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Grunnen til at du eventuelt har fått en høyere faktura på eiendomsskatt med forfall 20.juni 2020 er at det er etterberegning for perioden 1.januar-30.mars.
Les under.

Kommunale avgifter

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og du har rent vann.
Abonnementsgebyret pr. år for vann og for avløp ble justert fra 1.januar 2020

Ab.gebyr vann pr år pr boenhet : 1452kr
Ab.gebyr avløp pr år pr boenhet: 2045kr

I tillegg kommer forbruk. Dette stipuleres utifra hvor stort huset (ene) dine er dersom du ikke har vannmåler. Vannmåler kan du installere ved å ta kontakt med en rørlegger. 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Kommunestyret i Midt-Telemark har vedtatt eiendomsskatt for kommunen.
Sats fra 1.januar 2020:
4,25 promille for privatboliger og fritidsboliger  (alle)
4,15 promille (Bø) og 7 promille (Sauherad) for næring og kraftanlegg

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

I påvente av vedtak om ny promille (4,25) så ble alle med privatbolig og fritidsbolig i Midt-Telemark kommune fakturert med 4 promille for månedene 1.januar til 31.mai.

Faktura med forfall 20. juni 2020

Fakturaen for kommunale avgifter (inkl eiendomsskatt) med forfall 20.juni 2020 inneholder for mange et høyere beløp på eiendomsskatten enn før.

Klikk for stort bilde Dette gjelder og for ordfører Siri. Siri og mannen bor sammen med 2 barn i et hus i Bø og mottar faktura for kommunale avgifter pr kvartal.

1. Sjekk boligverdien (skattetakst). For Siri er den 2 268 700kr (se under). 
Dersom du mener at denne er feil så må du ta kontakt med Skatteetaten. De er klageinstans på boligverdien. Kommunen er ikke klageinstans for boligverdien.
Endringsmelding

2.   Eiendomsskatt for januar - mars 2020. Fakturert med forfall 20.mars.
I påvente av nytt vedtak fra kommunestyret ble det fakturert gammel sats, 4 promille, for denne perioden. For Siri og familien var det 1192 kr (skravert område). Denne er betalt.

3. Eiendomsskatt januar - juni 2020. Fakturert med forfall 20.juni.

  • Kommunestyret gjorde vedtak på ny promillesats på 4,25 for alle privatboliger og fritidsboliger.
  • Med ny sats skal Siri totalt betale 4807,78 kr i eiendomsskatt for disse 6 månedene (januar-juni). Siden beløpet er for 6 måneder er det høyere enn normalt
  • Siri har allerede har betalt 1192kr på faktura nr 1 (forfall i mars) og det er trukket fra på faktura nr 2 (forfall i juni). 

4. Neste faktura vil inneholde eiendomsskatt for 3 mnd (dersom du har kvartalsfaktura) med korrekt beløp.
For Siri er det 2403,89kr 

5. Totalsum for eiendomsskatt pr år for Siri er 9615,56kr

 

(trykk på bildet for å forstørre)

Klikk for stort bilde 

         

.