Midt-Telemark kommune

Eigedomsskatt 2023

Eigedomsskatt 2023

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn.

Skattelista er lagt ut på servicekontoret på kommunehuset, i 3 veker frå 01.03.23.

For 2023 er skattesatsen/skattøret 4,6 ‰ for næring og kraftanlegg og 4,00 ‰ for bolig og fritidsbolig.

Skattenivå er 100 % for næring og 70% for bolig, fritidsbolig og landbruk.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi for de boliger hvor dette er beregnet.

For andre eiendommer er det eiendommens markedsverdi, på befaringstidspunktet, som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Klage

Det er mulig å klage på boligverdi. Boligverdien fra 2021 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2023. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, for eksempel at den er høyere enn markedsverdi, så bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

Ved evt. klage viser ein til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslova § 13.

Klage over skattetaksten må skje innan 6 veker frå 01.03.2023.