Midt-Telemark kommune

Hva trenger du?

Hva trenger du?

Nå har det vært en spesiell tid med koronapandemi og omfattende restriksjoner av smittevernhensyn i snart et års tid. Videre framover er situasjonen også usikker, vi vet ikke hvor lenge pandemien vil vare, og hvordan den vil påvirke livet vårt de neste månedene. For mange har dette vært en krevende periode, med utfordringer både sosialt, i familien og for egen del. I tillegg til smittevern og vaksinering, er psykososial ivaretakelse av innbyggerne en del av kommunens kriseberedskapsarbeid. Kommunen har nå satt i gang nye lavterskel tiltak, som en del av dette arbeidet. Les mer om disse her.

Frisklivsentralen i Midt-Telemark

Frisklivssentralen

Klikk for stort bilde 10.februar starter Frisklivsentralen opp et nytt lavterskel utendørs aktivitetstilbud for voksne innbyggere i Midt-Telemark kommune, som i første omgang vil være et tilbud fram til påske. Frisklivssentralens nye lavterskel grupper på onsdager er et samarbeid med DRIV og Kirka i Midt-Telemark Det vil bli variasjon mellom ulik aktivitet og turer i nærområdet. Målet er at dette skal være en hyggelig møteplass i en tid hvor mange andre

Når og hvor:

Onsdager kl. 10.00-11.0, Farstadparken, Gvarv. Oppmøte parkeringa bak Kiwi ved Farstadparken.

Onsdager kl. 12.00-13.00, Evjudalen.  Oppmøte utenfor hovedinngangen til Gullbring.

 

Eksisterende aktivitetstilbud:

Tirsdager kl.11.00 – rusletur i Evjudalen. Oppmøte ved hovedinngangen i Gullbring.  Dette er et samarbeid med frivillige organisasjoner, og målgruppa er eldre innbyggere.

Tirsdager og torsdager kl. 10.00 Trimgruppe for eldre på Furuheim

Frisklivresept: helsesamtaler og frisklivsgrupper. Tilbudet går som normalt, med den tilpasning at alle treningsgruppene  er ute.

Telefon Frisklivsentralen:  Helene Kiserud, tlf. 40914128

 

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet

Tjenesten har nå etablert et lavterskel tilbud om kortvarig psykisk helsehjelp for innbyggere over 18 år. Tilbudet etableres nå i den spesielle situasjonen med koronapandemi, og det vil vurderes etter hvert om det blir et varig tilbud i kommunen.  Innbyggere som ønsker hjelp, kan selv ta kontakt på telefon for å avtale tid for samtale innen kort tid. Tjenesten holder til i Napastaa bygget, Gvarvgata 50, i Bø.

Telefonen er betjent daglig fra kl 09.00-15.00,   Tlf.  48108160                

 

Ung Arena Midt-Telemark

Ung Arena

Ung Arena er både en sosial møteplass for ungdom og et samtaletilbud. Her kan ungdom selv ta kontakt hvis de ønsker noen å snakke med, og foreldre og foresatte kan ta kontakt hvis de ønsker samtaler og veiledning knyttet til sin ungdom. Ung Arena har fokus på ungdomsvennlige tjenester, og samarbeider med andre ved behov. Ung Arena samtaletilbud holder til i 2.etg i Gullbring, og den sosiale møteplassen har aktiviteter i Gullbring, på Frivilligsentralen i Bø og på Frivilligsentralen på Gvarv.

De ansatte her er tilgjengelig på telefon  fra kl 9-15 hver dag, og samtale kan avtales innen kort tid. Ta kontakt med  prosjektleder Trond Garborg  tlf 99206742 eller psykolog Anne Marie Kaasa tlf 46893406.

- Vi er fleksible for hvor samtale kan finne sted, vi har trygg videoløsning og kan snakke på telefon. Chat kommer- følg med!

- Ungdom kan henge HVER uke, på:

Mandag kl.15-17 i Gullbring for vgs-20 år

onsdag kl.14:30-16:30 på Gvarv frivilligsentral for ungdomsskolealder

torsdag kl.14-16 på Bø frivilligsentral for ungdomsskolealder. 

Ulike aktiviteter kommer- følg med på Facebook, Snapchat og Instagram:) 

 

Helsestasjon,  jordmor – og  skolehelsetjenesten

 Helsestasjon, jordmor, skolehelsetjenesten

Dette er et lavterskeltilbud og tjenesten er i kontakt med nær alle familier, barn og ungdom. Tjenesten gir tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, informasjon om  forebygging av sykdom og skader, samt støtte til mestring og positiv utvikling. Tilbudet i tjenesten er nå omtrent som normalt, med tilgjengelighet på skoler og ved helsestasjonene på Gvarv og i Bø. Her kan barn, unge og foreldre og foresatte selv ta kontakt ved behov.

Helsestasjonen for ungdom (HFU) er, som vanlig, åpent mandager kl 15 -17. Grunnet smittevernhensyn er  det ikke drop-in tilbud nå, men det er mulig å ringe helsestasjonen på tlf. 35 05 93 50 for å gjøre avtale. HFU er ved helsestasjonen i Bø.

Åpningstider ved  helsestasjonene: 0800-15.45, mandag- fredag.

Telefon Bø helsestasjon: 35059350, Gvarv helsestasjon:35957120.  Leder Jorunn Verpe tlf 35059350/mob 91640509