Midt-Telemark kommune

Info fra Vy buss om stenging av riksvei 359 mellom Bø og Lunde ved Åse bru

Info fra Vy buss om stenging av riksvei 359 mellom Bø og Lunde ved Åse bru

Fra 12.april stenges riksvei 359 mellom Bø og Lunde ved Åse bru. Brua skal rives og ny skal bygges opp igjen. Grunnforholdene på stedet er svært vanskelig, slik at det ikke blir laget noen alternativ passeringsmulighet på denne veien i anleggsperioden.

Planen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 41. (høstferien)

Det betyr at trafikken ledes over på veien på andre siden av jernbanen fra Tjønnås til Svenseid. Dette er en mer smal og svingete vei som det vil ta litt lengre tid å kjøre med våre busser mellom Bø og Lunde. Etter avtale med fylkeskommunen er det satt 5 minutter lengre kjøretid på de rutene som går på strekningen. Avhengig av hvor mye annen trafikk det blir på omkjøringsveiene, kan det likevel oppstå noen forsinkelser ut over de tiltakene som er satt i verk. Det er noe vi dessverre ikke kan konkretisere noe mer før vi er i gang med kjøringen.

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i området. Det vil derfor ta ganske lang tid før trafikken kan settes tilbake på riksvei 359. Planen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 41. (høstferien).

Vi håper at omkjøringsveiene skal fungere så bra som mulig og har stort fokus på at transporten skal fungere på en sikker og god måte i omkjøringsperioden.

Har du spørsmål?

Kontakt Vy Buss på telefon: 35 02 60 00