Midt-Telemark kommune

Informasjon mandag 4. januar 2021

Informasjon mandag 4. januar 2021

Innstramminger, lokal informasjon, smitte og vaksine

Klikk for stort bilde Regjeringen strammet i går inn de nasjonale smitteverntiltakene i perioden 4.-18. januar. Formålet er å bryte en eventuell ny smittebølge nå etter jul. Oppsummert betyr disse innstramningene at vi ytterligere må begrense den sosiale kontakten vi har med hverandre. Det er tungt, men det er fellesskapet i at alle bidrar i dette arbeidet som vil gi resultater.

Det er viktig at du fortsatt holder seg oppdatert

https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-koronatiltak-fra-4-januar/

 

Hva betyr dette for Midt-Telemark kommune?

Midt- Telemark kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene som er innført og har ingen ytterligere innstramminger utover anbefalingene fra regjeringen.

Hjemmekontor og Teams

Midt-Telemark kommune anbefaler hjemmekontor for sine ansatte der det er mulig og hensiktsmessig. Dette må avklares og avtales med nærmeste leder. Bruk Teams til gjennomføring av møter.

Telefon og epost

Har du behov for å komme i kontakt med saksbehandler eller andre i kommunen så benytt telefon eller epost. Det kan unntaksvis gjøres avtale om timebestilling (fysisk oppmøte). Møt ikke opp om du er syk.
Søk etter ansatte her: https://midt-telemark.kommune.no/AnsattOversikt.aspx?MId1=3807&MId2=6286

Eller kontakt sentralbordet på telefon 35 05 90 00 eller epost: post@mt.kommune.no

Åpningstider på kommunale administrasjonsbygg

Teknisk: Stengt for publikum. Ta kontakt på telefon eller epost.

Helseadministrasjon: stengt for publikum. Ta kontakt på telefon eller epost.

Kommunehuset: Servicetorget (døra) åpent fra 09.00 – 15.00

                              Sentralbordet åpent fra 09.00 – 14.00
Senter for Kvalifisering og inkludering: Stengt for publikum. Ta kontakt på telefon eller epost.

Skolene

Rødt nivå er innført for Bø vidaregåande skule, Bø ungdomsskule, for 8.-10. trinn på Sauherad barne- og ungdomsskole og læringssenteret på Akkerhaugen. 

Skolehelsetjenesten

Driften går som normalt.

Institusjoner og omsorgsboliger

Oppfordrer til å begrense besøk og nøye vurdere egen helse før eventuelle besøk gjennomføres.

Dagtilbud

Alle dagtilbud stenges i uke 1,  fra og med mandag 4.januar. Vurderer i løpe av uka om dette skal videreføres også i uke 2.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen utsetter oppstart av all gruppeaktivitet til 18.januar. Det vil gjøres en ny vurdering for gruppeaktivitet  etter den 18.1 i tråd med de nasjonale retningslinjene.

Ung Arena

Ung Arena sine sosiale møteplasser i Gullbring, Bø frivilligsentral og Kjernehuset på Gvarv er avlyst inntil videre, foreløpig til 18. januar. Ung Arena sitt samtaletilbud er åpent, det er bare å ta kontakt!

Legekontor

Legekontorene har vanlige åpningstider.

Treningssentre

Vi har fått konkrete henvendelser vedrørende eventuell stengning av treningssentrene. Dette er vurdert og er pr nå ikke aktuelt. Vi forventer at driverne av sentrene forholder seg til nasjonale føringer.

 

Smitte i Midt-Telemark kommune

Vi fikk igjennom jula meldt om 2 personer med positiv covid-19 test.

Person 1 – er folkeregistrert i en annen kommune, men oppholder seg i Midt-Telemark kommune og har blitt fulgt opp her.

Person 2 – er folkeregistrert i Midt-Telemark kommune, men har testet seg og fått påvist smitte i forbindelse med juleferie ett annet sted. Vedkommende er fulgt opp på oppholdsstedet og har ikke returnert til kommunen enda.

 

Vaksine

Midt-Telemark kommune mottar 35 vaksinedoser i morgen (5.1.21). Disse blir, i henhold til prioriteringsliste gitt til personer bosatt på institusjon.