Midt-Telemark kommune

Informasjon og oppfordring - 18. februar 2021

Informasjon og oppfordring - 18. februar 2021

Midt-Telemark kommune har pr i dag 1 smitta (meldt tirsdag 16.2).

Som kommuneoverlege og smittevernlege får vi daglig mange spørsmål om kommunens regler, nasjonale råd og anbefalinger og ønsker om dispensasjoner fra regler, råd og anbefalinger. Vi vil gjerne presisere at:

 1. Midt-Telemark kommune følger nasjonale råd og anbefalinger. Vi har pr i dag ingen egne lokale forskrifter.
 2. Vi oppfordrer og forventer at du leser gjeldende nasjonale råd og anbefalinger før du tar kontakt med spørsmål. Kommuneoverlegen og smittevernlegen svarer utifra de samme råd og anbefalinger.
 3. Kommeoverlegen og smittevernlegen kan ikke, og gir ikke dispensasjoner/ fritak fra nasjonale råd og anbefalinger.
 4. Har du spørsmål, send de til smittevern@mt.kommune.no

 

Vinterferien

For fullstendig oversikt over nasjonale råd og anbefalinger i vinterferien se her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/#vinterferie-i-norge

Et utdrag av nasjonale råd og anbefalinger:

 • Du kan dra på vinterferie i Norge
 • Sett deg inn i og følg smittevernsrådene som gjelder dit du skal. Reiser du til en kommune som har lettere tiltak enn den du reiser fra, bør du som hovedregel følge de rådene som gjelder i kommunen du reiser i fra.
 • Du kan ha besøk av inntil 5 gjester. 2 unntak:
 1. Dersom alle gjestene er fra en husstand, kan hele familien besøke deg, selv om de er over fem stykker.
 2. Dersom alle gjestene er fra en barnehage- eller barneskolekohort.
 • Det er anbefalt å gjøre aktiviteter og ha sosiale sammenkomster ute
 • Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

Midt-Telemark kommunes hjemmeside
https://midt-telemark.kommune.no/korona/

 

Vi ønsker alle en riktig god vinterferieuke, enten den er som besøkende til kommunen eller som fastboende.

Mvh

Kristin Sekse                                                           Solveig Tangen Nielsen
Kommuneoverlege                                                  Smittevernlege

Klikk for stort bilde               Klikk for stort bilde