Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Informasjon om barnehageopptak 2020

Informasjon om barnehageopptak 2020

Søknadskjema om barnehageplass i Midt-Telemark kommune åpnes opp i starten av februar 2020, med søknadsfrist 01.mars 2020.

Fra og med barnehageopptaket 2020 vil søknader om barnehageplass i Midt-Telemark kommune gjøres via Visma Flyt barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker ny plass, endring av plass eller overføring til annen barnehage. Informasjon om pålogging etc. legges ut på hjemmesiden til Midt-Telemark kommune, samt på Facebook.