Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

Klikk for stort bilde14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. 

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. 

 

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.noog www.kulturradet.no 

 

 

Regjeringen viderefører alle tiltak frem til 20. april

Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Etter 20. april lettes det på noen av tiltakene. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset. For kultur- og idrettsarrangementer gjelder følgende retningslinje:

  • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.
  • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
     

Kulturskolen avlyser undervisningen fra og med 13. mars og inntil videre.

  • Dette gjelder også alle arrangement som kulturskolen har, alene eller i samarbeid med frivilligheten.
  • Lærerne tar kontakt med sine elever i løpet av uke 12 for videre oppfølging med den enkelte elev.

Betaling av faktura fra kulturskolen

Vedr. kulturskoleregning med forfall i juni for 1. halvår 2020. Kommunen kommer tilbake til hvordan vi vil håndtere dette.

Midt-Telemark kulturskole

Bø kino og Gullbring kulturanlegg er stengt inntil videre.

Mer informasjon på våre hjemmesider:

Bø kino

Gullbring kulturanlegg

Utlån ved Midt-Telemark bibliotek i april

Midt-Telemark bibliotek har fått spørsmål fra flere lånere om det kan være mulig å bestille bøker og hente i ferdigpakket pose, slik vi ser at en del bibliotek legger til rette for.

Kommunelegen har gitt oss tillatelse og vi vil starte med en slik ordning fra 20. april. Da vil du som låner kunne melde inn din bestilling og vi  vil levere bokpakker utenfor biblioteket etter nærmere avtale. Biblioteket vil gjennomføre dette i tråd med smittevernregler for å hindre spredning av viruset. Inntil videre ønsker vi blant annet at du ikke leverer inn bøker og filmer så lenge biblioteket er stengt. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om det praktiske rundt bestilling og avtale om henting – følg med!

Vi skulle gjerne organisert en slik tjeneste før påske, for vi vet at mange både savner biblioteket og bøkene, men av ulike årsaker har vi ikke kapasitet til det nå. Hovedbiblioteket for Midt-Telemark kommune er under etablering, det er tidkrevende. Vi slår sammen og systematiserer to store boksamlinger, samtidig som vi jobber med å utvikle gode bibliotektjenester for alle i den nye kommunen.

Vi håper at vi snart kan åpne biblioteket for publikum igjen, og uansett; fra 20. april kan du igjen få låne bøker hos oss! God påske til alle; støtt gjerne lokale butikker ved å kjøpe ei bok eller et spill! – Eller så kan du alltid benytte de gode digitale gratistilbudene Midt-Telemark bibliotek tilbyr.

Midt-Telemark bibliotek

Info til arrangører, lag og organisasjoner:

Søknadsfrist til kulturmidler i Midt-Telemark kommune er 1. april og 1. oktober 2020. Vi vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt for politisk behandling av søknadene.

Myndighetene har vedtatt en kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet – les mer om den her.  

Her er noen flere lenker for informasjon om ulike støtteordninger – her skjer det endringer nesten daglig, vi forsøker å holde oss ajour – men vi tar forbehold om at ikke alle sidene vi lenker til er helt oppdaterte!

Regjeringen

Kulturrådet

Fritt Ord

Norges idrettsforbund

Norsk musikkråd

Frivillighet Norge

Norsk friluftsliv

Har du spørsmål om konsekvenser av koronapandemien - enten for deg som frivillig eller arrangør, eller på vegne av lag og organisasjoner, ta gjerne kontakt med oss på kulturkontoret i kommunen.

Hilde: Tlf.  95704048 eller epost
Sindre: Tlf. 95847525 eller epost