Midt-Telemark kommune

Invitasjon til alle foreldre med barn i barnehage

Invitasjon til alle foreldre med barn i barnehage

Barnehagene i Midt-Telemark inviterer alle foreldre/ foresatte til foredrag med tema Trygghetssirkelen (COS).

 

  • Hvordan møter du barnet ditt i vanskelige følelser, i utforsking og lek?
  • Hvordan vet du at du støtter barna til å bli trygge personer som tør utfolde seg sammen med andre?

Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling. 

Forfatterne av boka "Se barn innenfra" Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson kommer for å holde foredrag omg trygghetssirkelen. I foredraget retter de seg til dere som foreldre/foresatte og snakker om tilknytning i en familiekonktekst. For mer informasjon om tilknytningspsykologene kan du følge denne lenken: http://www.tilknytningspsykologene.no/

Dato: 15. november

Tidspkt: kl. 19.15 - 20.45

Påmelding til den enkelte barnehage innen 1. november.