Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Invitasjon til foreldrekurs i Circle of Security (COS-P) Trygghetssirkelen

Invitasjon til foreldrekurs i Circle of Security (COS-P) Trygghetssirkelen

Helsestasjonen i Bø og Sauherad har igjen gleden av å invitere foreldre til kurs i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

Kursene kan være til nytte for alle foreldre enten dere har små eller store barn. COS-P kan dessuten komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på grunnprinsipper fra mer enn 50 års forskning med barn og foreldre. Foreldre og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosiale barn.

Programmet legger opp til 7 gruppesamlinger, hver på 2 timer, med en ukes mellomrom (noen tilpasninger kan forekomme).

Kurset er gratis og det blir servert varm og kald drikke på kurskveldene.

 

NÅR:

 Tirsdager kl. 17:00 – 19:00  (Sauherad helsestasjon)

Oppstart 04.02.2020 (frist for påmelding 19.01.2020)

eller

Mandager kl. 17.00 – 19:00 (Bø Helsestasjon)

Oppstart 23.03.2020 (frist for påmelding 15.03.2020)

 

Påmelding sendes til foreldre.helsestasjonen@bo.kommune.no

Har du spørsmål? ring 35 05 93 50.