Midt-Telemark kommune

Klipp hekk og busker!

Klipp hekk og busker!

- trafikksikkerheit er også ditt ansvar.

Kommunen oppmodar om at hekk, busker og trær på private eigedomar blir halde nede for fremje god sikt i trafikken.

Sjå mer om dette her:

https://www.vegvesen.no/_attachment/672801/binary/1278186...

Klikk for stort bilde