Midt-Telemark kommune

Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Klikk for stort bilde Midt-Telemark kommune og Nome kommune har igjen fått tildelt ekstra bevilgninger i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning for virksomheter innen reiseliv, servering og overnatting som av ulike grunner ikke får tilstrekkelig støtte gjennom generelle kompensasjonsordninger.

Mer informasjon og lenke til søknadsportalen finner du her:

Kommunal kompensasjonsordning