Midt-Telemark kommune

Leirskoletilbudet blir opprettholdt i 2022 og 2023

Leirskoletilbudet blir opprettholdt i 2022 og 2023

 Forslaget om kutt i leirskoletilbudet i budsjettet for 2022 er fjernet.  
Leirskoleordningen vurderes fortløpende, men kan tidligst endres i 2024.
Dette betyr at nåværende leirskoletilbud videreføres i 2022 og i 2023 for elevene i grunnskolen i Midt-Telemark kommune.

 

Mh

Per Dehli
Kommunedirektør
Midt-Telemark kommune