Midt-Telemark kommune

Nå kan du søke barnehageplass

Nå kan du søke barnehageplass

 

​​

Søknadsskjema for å søke barnehageplass er nå på plass - husk søknadsfrist 1. mars

I Midt-Telemark kommune har vi 8 barnehager (kommunale og private). Det er felles opptak for alle barnehagene, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars. 

Søke om barnehageplass

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 1. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.


Hvordan søke

Du søker om barnehageplass elektronisk. Det anbefales at du setter opp 3 prioriterte barnehager i søknaden. Dersom du søker plass i kun en barnehage, er det opp til kommunen å bestemme hvilken barnehage som skal stå som 2. valg i søknaden.
 

Søk om barnehageplass

 


Se veiledning om hvordan du søker barnehageplass

Klikk på filmen nedenfor for veiledning.
 

Viktig informasjon!

Dere ønsker Folkestad barnehage avdeling utebarnehage

  • Dere må velger dette under Folkestad barnehage og *Ønsket plasstørrelse: Full plass (utebarnehage)

Dere som ønsker Læringsverkstedet avdeling Hørte

  • Dere må velge dette under Læringsverkstedet avd. Gvarv, og *Ønsket plasstørrelse:  Full plass (Hørte)  

Bilde som viser felter i barnehagesøknad - Klikk for stort bildeForklarende bilde fra søknadsskjema: klikk på bilde for større versjon  


Prioritert opptak 

Noen barn blir prioritert når de søker om barnehageplass, det vil si at det prioriteres før andre barn når plassene i barnehagen fordeles.
 

 Tilbud om barnehageplass

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass, så må du sende inn svar innen 14 dager for ikke å miste plassen.


Venteliste for søknader utenfor hovedopptaket

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

 


 

Oppsigelse av barnehageplass

 

Oppsigelsesfrist for barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Eksempel: Ønsker du å si opp plassen din fra 1. desember, må du sende oppsigelse innen 1. november. Plassen skal betales ut oppsigelsestiden.

Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se den enkelte private barnehages vedtekter.

 Endring av oppholdstid

Man kan søke om endring av oppholdstid. Søknaden sendes elektronisk. 

 


 

Bytte barnehage

Man kan søke om bytte til annen barnehage. Søknaden sendes elektronisk. Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud i ønsket barnehage. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

Kontakt

Hanne Skretteberg
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 908 76 544

 

Generelle spørsmål om barnehage og skole, barnehageplass, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø