Midt-Telemark kommune

Ny henteordning av søppel

Ny henteordning av søppel

Informasjon om ny henteordning - Klikk for stort bilde  

 

Det skal bli enklere å gjøre en innsats for miljøet. Våren og sommeren 2020 innføres det ny kildesorteringsløsning for alle innbyggerne i Midt-Telemark kommune. IRMAT ønsker å legge til rette slik at kildesortering blir enklere og at vi klarer å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad.

Innbyggerne får henteordning for glass- og metallemballasje med den nye løsningen. Vi avvikler dagens ordning med returpunkter. Rent glass- og metallemballasje legges rett i beholderen. Ildfast glass, porselen og keramikk er restavfall. IRMAT håper den nye henteordningen vil bidra til å øke mengden innsamlet glass- og metallemballasje fra husstandene slik at materialgjenvinningsgraden økes.

Utsetting av nye beholdere starter i midten av april og planlagt gjennomført innen juli. Nye solide beholdere og henteordning for glass og metall gjør sorteringsjobben lettere for abonnenten.
 Innsamling av gamle beholdere og skap

IRMAT vil hente inn alle gamle beholdere, skap og dunker ute hos abonnentene som vil gå til gjenvinning. Alle abonnenter blir varslet via SMS uka før nye beholder blir plassert ut. Informasjon og ny renovasjonskalenderen deles ut med de nye beholderne.
 Min renovasjon

Vi oppfordrer alle til å laste ned appen Min Renovasjon på telefonen. Der finner du informasjon om når tid avfallet blir hentet.

Mer informasjon om renovasjonsappen
 Fire nye avfallsbeholdere

Med den nye kildesorteringsløsningen byttes alle dagens beholdere, kildesorteringsskap og sekkestativ ut med nye solide avfallsbeholdere. Beholderne er mørke grå med ulik farge på lokket avhengig av fraksjon, og standardvolum vil øke fra 120 liter til 140 liter.

Beholdernes mål:

  • Høyde: 105 cm
  • Bredde: 48 cm
  • Dybde: 55 cm


1. Papp, papir og drikkekartong – blått lokk på beholder

Legg papp, papir og drikkekartong (kartongkubber i bærepose) rett i beholderen
 

2. Matavfall  - grønt lokk på beholder

Matavfall legger du i bioposer, knyter igjen posen og legger den rett i beholderen
 

3. Restavfall – sort lokk på beholder

Restavfall legger du i plastposer som du knyter igjen og legger den rett i beholderen
 

4. Glass og metall emballasje – Turkis lokk på beholder

Rengjort glass og metallemballasje legger du rett i beholderen
 Plastemballasje og farlig avfall
 

Plastemballasje - sekk

Plastemballasje legger du i sekk som før. Den må settes frem på hentedagen.

Farlig avfall - rød boks

Farlig avfall legges i rød boks og settes fram på hentedagen
 Plassering av de nye beholderne

Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren på et fast og jevnt underlag. Dersom det ønskes å sette opp skur til dunkene må dette avklares med kommunen og en må ivareta Lov om vegar (veglova).

  • På hentedagen plasseres beholderne nærmest mulig kjørbar vei, beholderen må stå slik at den ikke er til hinder for sikt og veivedlikehold
  • Den kan stå maks 15 meter fra veikanten
  • Dunken skal være plassert med håndtaket frem
  • Abonnenten kan ha sine beholdere lenger unna enn 15 meter i det daglige, men på hentedagen må den plasseres maks 15 meter fra veikanten for å bli tømt. En del abonnenter får derfor nye hentepunkt enn før, dette for også å ivareta renovatørens arbeidsmiljø.
     


Samarbeid om dunker

For noen husstander kan det være hensiktsmessig å samarbeide om dunker. Dette vil vi prøve å tilpasse i etterkant av utdelingen.

Det vil være rom for individuelle tilpasninger når det gjelder dunkestørrelser.

Borettslag, sameier og husstander som samarbeider i dag og har dunker, vil få nye dunker som er tilpasset ny hentefrekvens.  
 Hentefrekvens i planlagt ny ordning
 

Avfallstype

Oppsamlingsenhet 
og standard volum

Tømmefrekvens

Restavfall

Beholder 140 l

hver 3. uke

Matavfall

Beholder 140 l

hver 2. uke

Papp, papir og kartong

Beholder 140 l

hver 3. uke

Glas-/metallemballasje

Beholder 140 l

hver 6. uke

Plastemballasje

Sekk 120 l

hver 3. uke

Farlig avfall

Rød boks 30 l

2 ganger pr.år