Midt-Telemark kommune

Ny støtteordning til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Ny støtteordning til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Inkludering i kulturlivet: Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter 

Ordningen er på 5 mill. og tilskudd skal deles ut i 2020, mens aktiviteter kan finne sted i 2021.

Les mer om ordningen på https://www.kulturtanken.no/ny-tilskuddsordning

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner søker gjennom sitt sentralledd. Enkeltpersoner og kommersielle foretak kan ikke søke støtte. Søkere bør initiere samarbeid om tiltaket.