Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for ny atkomst til Sandavegen 8 gbnr 47/1

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for ny atkomst til Sandavegen 8 gbnr 47/1

I medhald av plan-og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og nærings i møte 20.09.2022, sak 86/22 å legge forslag til detaljregulering for ny adkomst til Sandavegen 8 ut til offentleg ettersyn.

Formål med planen er å legge til rette for ny adkomst til Sandavegen 8 fra Gamleveg for å betjene eksisterende treningssenter og kommende padeltennishall.
Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

kartutsnitt skravert rundt område som viser ny innkjøring ved Sandavegen - Klikk for stort bildeNy adkomst til Sandavegen 8 Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no.

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 08.12.2022. Merknader sendes til post@mt.kommune.no som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning , Pb 83, 3833 Bø

 

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 524 kB)

Bestemmelser (PDF, 155 kB)

ROS-analyse (PDF, 338 kB)

Varsel m/adressater (PDF, 531 kB)

Varselannonse (PDF, 3 MB)

Merknader samlet (PDF, 234 kB)

Matjordplan (PDF, 580 kB)

Oppstartsmøte (PDF, 264 kB)

Sjekkliste (PDF, 899 kB)

Saksfremlegg - 1. gangs behandling (PDF, 3 MB)