Midt-Telemark kommune

Oppdatert info om koronaordningen for frivillige lag og organisasjoner

Oppdatert info om koronaordningen for frivillige lag og organisasjoner

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.

Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Se mer informasjon om ordningen