Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Pressemelding: Mona Slaaen konstituert som kommunedirektør i Midt-Telemark kommune

Pressemelding: Mona Slaaen konstituert som kommunedirektør i Midt-Telemark kommune

Mona Slaaen ble konstituert som kommunedirektør for Midt-Telemark kommune i kommunestyremøte 27.april 2020.

Klikk for stort bilde Mona har lang fartstid i kommunal sektor. Hun startet i Sauherad kommune (nå Midt-Telemark kommune) i 1986 og har jobbet der frem til i dag, kun med et avbrekk i 2002 da hun var økonomisjef i Tinn kommune. I Sauherad kommune hadde hun stilling som kommunalsjef fra 2012 med tillegg som assisterende rådmann fra 2013. I Midt-Telemark kommune har hun vært kommunalsjef for personal og organisasjonsutvikling og assisterende kommunedirektør.  

Mona har en bachelor grad i økonomi og administrasjon fra Telemark distrikshøgskole (Bø) og en master i ledelse fra Universitetet i Adger (UiA).

«Jeg er opptatt av at kommunen skal være profesjonell og levere resultater.  Vi forvalter fellesskapets midler og det skal vi gjøre godt. Jeg har stor tro på at utvikling i kommunen – til det beste for innbyggerne – oppnås gjennom samarbeid. Samarbeid er nøkkelen i alle ledd; innad i kommuneorganisasjonen, ut mot innbyggere, mellom politikk og administrasjon og med næringslivet og universitetet.

Mona har bodd i Sauherad i hele sitt liv, det vil si frem til 31.12.2019. Da ble hun og resten av nabolaget i Hagengrenda innbyggere i Notodden kommune.