Midt-Telemark kommune

Psykisk helse - endringer i tjenestetilbudet

Psykisk helse - endringer i tjenestetilbudet

Tjenesten for psykisk helse og avhengighet har nå gjort noen endringer i tjenestetilbudet i tråd med den situasjonen vi er i.

 

Tjenesten er redusert til MÅ oppgaver, dvs at det er bare nødvendig helsehjelp som blir utført. Brukere får medisiner, mat og nødvendig oppfølging. Brukerne blir/ har blitt kontakta av sine primærkontakter.

Disse tiltaka blir gjort for å redusere smittespredning til sårbare og utsatte brukergrupper, og for å redusere smittespredning hos ansatte slik at vi til enhver tid har mest mulig ansatte på jobb til å håndtere den krisa vi er i.

 

Telefonvakt

Hvis det er noen som har spørsmål, så har tjenesten oppretta telefonvakt fra 16. mars 2020

 

Botjenesten (Hågålia, Glenna, Holmen)

Kan treffes på telefon 41564675 / 91244896 i tidsrommet kl. 09.00 – 21.00

Utetjenesten

Kan treffes på telefon 97042933 / 94877735 i tidsrommet 08 - 15.30.