Midt-Telemark kommune

Redusert kapasitet i legetjenesten

Redusert kapasitet i legetjenesten

 Det er begrensa kapasitet på legesentra i Midt-Telemark kommune. Denne situasjonen har pågått en stund og vil dessverre ikke bedre seg i løpet av sommeren.
Dette skyldes ubesatte stillinger og mangel på vikarer. Det jobbes aktivt med å løse situasjonen slik at den normaliseres fra høsten av.

 

Gi god informasjon

Dersom du ønsker legetime er det avgjørende at du oppgir hva det er du har behov for å få hjelp til. Dette slik at helsepersonell kan gjøre gode faglige prioriteringer og sikre at de som trenger legehjelp får det.

 

Arbeidstakere

Husk at som arbeidstaker kan du bruke egenmelding ved kortere fravær, du trenger ikke nødvendigvis sykemelding.

 

Ved skader og akutt sykdom 

116117 – legevakta

113- alarmsentralen

 

Mvh

Kommuneoverlege Kristin Sekse