Midt-Telemark kommune

SFO- redusert foreldrebetaling

SFO- redusert foreldrebetaling

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1.- 2. trinn for familier med lav inntekt, og gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. 

Ordningen med redusert foreldrebetaling sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.

Det legges ut mer informasjon og søknadsskjema på kommunens hjemmeside etter sommerferien.