Midt-Telemark kommune

Sluttseminar for Tettstedspakker 24. september

Sluttseminar for Tettstedspakker 24. september

Gjennom 3 år har TØI, Vestlandsforskning, CICERO og Roskilde universitet gjort undersøkelser i 4 norske kommuner for å lære mer om hav som skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder. 

 Arbeidet avsluttes i disse dager, og resultatene skal presenteres på digitalt seminar fredag 24. september i regi av Transportøkonomisk institutt. 

Prosjektet Tettstedspakker eiges og driftes av Midt-Telemark kommune, og har fått 3,7 mill. i støtte fra Regionalt Forskningsråd. Se mer om prosjektet her

Seminaret løfter spørsmål som; Hva er en tettstedspakke? Hvordan kan den utvikles? Hva skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder?

Forskere, representanter fra kommunene og fylkeskommunene og andre deltakere i prosjektet vil dele erfaringer fra prosjektet og presentere hvordan en pakke kan se ut for å oppnå en attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling.

Konferansen blir digital. Den er åpen for alle og det er gratis å delta.

Meld deg på via denne lenken innen 22.09.21. kl 15.00.