Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Stiftelsen Dagsrudheimen - mulig å søke støtte

Stiftelsen Dagsrudheimen - mulig å søke støtte

Stiftelsen Dagsrudheimen arbeider for å gi støtte til enkeltpersoner og grupper slik at flere barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming får økt livskvalitet.


Stiftelsen Dagsrudheimen ble opprettet etter nedleggelsen av Dagsrudheimen i Nome som huset barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming fra Telemark fra etterkrigstiden frem til 1970 årene. Den gang bodde personer med psykisk utviklingshemming på store institusjoner og Dagsrudheimen var en av dem i Telemark.


Dagsrudheimen ble solgt til Nome Kommune i 1993 og avkastningen av grunnkapitalen brukes til å gi økonomisk støtte til konkrete tiltak som kommer flere psykisk utviklingshemmede til gode og som vil øke deres livskvalitet i Telemark fylke anno 31.12.2019.


Stiftelsen Dagsrudheimen støtter ikke:
- Lønn eller administrasjonskostnader
- Enkeltpersoner som har en formue over 1G, grunnstønad Folketrygden (boligsparing BSU er unntatt formue)
- Aktiviteter som allerede er ferdigstilt
- Utgifter til ordinær drift utover utgifter direkte knyttet til aktiviteten det søkes om (personalkostnader, husleie, forsikringer etc.)
- Aktiviteter som er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til

Søknadsfristen er 28. februar.
Alle søkere får svar.
Det skal sendes en skriftlig rapport til Stiftelsen etter endt aktivitet sammen med en regnskapsoppstilling.


Henvendelser vedr. stiftelsen rettes til Nome Kommune v/ Laila Damkås, mobil 957 61 344.


Søknaden sendes til:
Styret for Stiftelsen Dagsrudheimen
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
E-post: postmottak@nome.kommune.no