Midt-Telemark kommune

Stor skogbrannfare, oransje nivå

Stor skogbrannfare, oransje nivå

Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

Les mer om det her: varsom.no