Midt-Telemark kommune

Sykkelkampanje for studenter ved USN Campus Bø

Sykkelkampanje for studenter ved USN Campus Bø

Velkommen som student og innbygger i Midt-Telemark kommune. Visste du at du som student i Midt-Telemark kommune kan få et gavekort på sykkel på en verdi inntil kr. 4000,- og gavekort på tre kinobesøk ved å melde flytting til kommunen i folkeregisteret?

Kampanjen starter 15.august med søknadsfrist 01.februar

   Information to international students

Hvorfor melde flytting til Midt-Telemark kommune?

 • Stemmerett i Midt-Telemark, slik at du kan påvirke politikken
 • Bedre kommunale tjenester
 • Gavekort til kjøp av sykkel inntil en verdi av kr. 4000,-
 • Gavekort på tre billetter til Bø kino

 

Kriterier for å få gavekort

 • Du må være student og kunne fremlegge gyldig studentbevis
 • Du må ha meldt flytting fra en annen kommune til Midt-Telemark kommune, og må kunne legge frem flyttemelding fra Skatteetaten om ny adresse i kommunen
 • Du forplikter deg til å beholde bostedsadresse i Midt-Telemark kommune under hele studietiden

 

Hvordan søke?

Bostedsattest

 • Gå inn på skatteetatens nettside og registrer folkeregistret flytting. 
  > Gå til nettsiden for folkeregisteret flytting
   
 • Du får en foreløpig bekreftelse på registrert flytting per epost, men denne kan IKKE brukes som dokumentasjon på flytting. Du må i tillegg bestille en bostedsattest. Dokumentene som kan benyttes som gyldig dokumentasjon heter "Underretning om registrert flytting" eller "Bostedsattest"
  > Bestill bostedsattest

Det kan ta inntil to uker pluss postgang før attesten mottas per post på din nye folkeregistrerte adresse.


Søknadsskjema

Når bostedsattesten er mottatt kan du fylle ut sykkelkampanjens elektroniske søknadsskjema og lever denne, sammen med bostedsattest og kopi av gyldig studentbevis.

Du vil ikke bli registrert før alle dokumenter vedlegges:
•    Utfylt søknadsskjema
•    Bostedsattest
•    Kopi av ditt digitale studentbevis som viser at semesteravgiften er betalt for høstsemesteret. Evt. skriftlig dokumentasjon fra USN at du er student

Søknadsskjema til gavekort

Forventet svar

 • Så fremt du har levert riktige dokumenter og fyller kampanjens kriterier vil vi så langt det lar seg gjøre behandle registreringen din innen fire uker etter søknadsfrist. Mangelfull registrering med feile dokumenter kan føre til at saksgangen vil ta lengere tid. Vi gjør oppmerksom på at svar fra kommunen kan havne i din søppelpost.
   
 • Ved godkjent registrering vil du få en epost som bekrefter dette og du kan dermed  henvende deg til servicekontoret på kommunehuset med fremlegg av epost med bekreftelse og id for utlevering av dine gavekort på sykkel og kinobesøk.

Det må påregnes noe lengere saksbehandlingstid ved helligdager og ferier.

 

Hva kan gavekortet benyttes på?

Gavekortet er til kjøp av sykkel inntil kr. 4000,-.

Eventuelt restbeløp blir ikke utbetalt i kontanter, men kan benyttes til å supplere sykkelen med annen fastmontert utstyr som er nødvendig for sykkelens funksjon eller sikkerhet.
For de som har sykkel fra før kan gavekortet benyttes til sykkelvogn eller reparasjon av gammel sykkel og eventuelt innkjøp av fastmontert utstyr som sikrer sykkelens funksjon og sikkerhet. Eksempel: Sykkelstøtte, skjerm, bremser, nye dekk/vinterdekk, reflekser/lys, Lås/hjelm og lignende. 

Kontakt

Sindre Flø
Spesialkonsulent idrett, friluftsliv og frivillighet
E-post
Mobil 95 84 75 25