Midt-Telemark kommune

Tilskotsordingar for frivillige og kulturaktørar

Tilskotsordingar for frivillige og kulturaktørar

Det er mange søknadsordingar for frivillige lag og organisasjonar, for kunst- og kulturaktørar og arrangørar.

Vi har laga ei litta oversikt over nokre søknadsfrista for tida framover.

1. mai. Sparebankstiftelsen DNB. Søk om inntil 50.000,-

Løpende søknader til Frifond om støtte til prosjekter av og for barn og ungdom. Maks tilskot 40.000,-

4. mai. Søknadsfrist til Kulturådets Fond for lyd og bilde

6. mai. Neste frist for søknader til Fond for utøvende kunstnere.

12. mai. Neste frist til Fritt Ord

15. mai, årets første frist for søknad til den kommunale kontingentkassa.

1. juni, frist for varsel til kommunen om aktuelle søknad om spelemidlar for søknadsåret 2022.

2. juni. Søknadsfrist til Kulturrådets Norsk kulturfond

Lotteristiftelsen sin kompensasjonsordning for avlyste arrangement ventar og opne neste søknadsrunde i juni.

15. august. Frist for innmelding av kandidatar til Fylkeskulturprisen 2021.

15. september. Neste frist søknad til Gjensidigstiftelsen.

1. oktober. Neste frist til Sparebankstiftinga Bø. 

15. oktober. VTFKs tilskotsordning for kunstproduksjon

 

Sjå elles også oversikter over fleire tilskots- og støtteordningar på våre nettsider.

Vi tar i mot tips om du kjenner til andre tilskots- og støtteordningar som kan vere nyttig for andre å kjenne til.

Kontakt

Sindre Flø
Prosjektleder kultur og fritid
E-post
Mobil 958 47 525