Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Utslipp av grisegjødsel til Norsjø

Utslipp av grisegjødsel til Norsjø

Det ble i går (onsdag 15.april)  ved et uhell sluppet ut anslagsvis 200 kubikk fortynnet grisegjødsel til Norsjø ved Odden brygge på Nesodden. Uhellet skjedde ved at en del av en port til en gjødselkjeller kollapset.

Overflatevann bør ikke benyttes ved utslippsstedet eller nedstrøms dette de nærmeste dagene.

Nabokommuner og overordna myndigheter er varslet om saken, og saken vil bli fulgt opp videre av kommunen.