Midt-Telemark kommune

Varsel om stenging av Åsåresvegen

Varsel om stenging av Åsåresvegen

Oppdatering / oppklaring 

Vegen er normalt stengd i vekedagar (måndag – fredag) mellom 07:30 – 15:30.

Stenging skjer frå 12.10.20.20, 07:30 til 30.10.2020, 15:30.

 Utrykkingskøyretøy vil kunne passere.

 Kontaktpersonar hjå entreprenør på staden er: Gunnar Kaasa 915 18 588 / Tor Håkon Kaasa 416 40 316