Midt-Telemark kommune

Velkommen til dialogmøte om frivilligheten i Midt-Telemark kommune

Velkommen til dialogmøte om frivilligheten i Midt-Telemark kommune

Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og søker innspill fra foreningene, og inviterer med dette til dialogmøte i Gullbring kulturanlegg tirsdag 20. oktober, kl 1800.

Se påmelding i egen link under. 

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn. 

Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og trenger innspill fra foreningene, og lag og foreninger i Midt-Telemark kommune inviteres med dette til dialogmøte. Kommunen har inngått en avtale med Frivillighet Norge som vil være ansvarlig for det faglige innholdet på dialogmøte.

Påmelding digitalt innen 16.10.2020.

 

 

 

 

 

Maks antall deltakere 50 stk.

Program
• Velkommen, v/kommunen
• Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema, v/Frivillighet Norge
• Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger
• Kafedialog der organisasjonene kan komme med inspill
• Oppsummering
• Veien videre
 

Frivillighet Norge

Siri Holm Lønseth fra Frivillig Norge kommer for å lede dialogmøtet. Siri jobber som politisk rådgiver i Frivillig Norge og har lang erfaring med å arrangere dialogmøter mellom lag/foreninger og kommuner. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, som arbeider for en helhetlig frivillighets-politikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Siri vil også være tilstede i kommunestyre-møtet 19. oktober, for å informere om frivilligheten i Norge og om hvordan kommune og frivillighet sammen kan skape gode lokalsamfunn