Midt-Telemark kommune

Velkommen til sjølvbetent bibliotek!

Velkommen til sjølvbetent bibliotek!

Biblioteksreoler Sjølvbetent bibliotek er eit utvida bibliotektilbod som gjev deg moglegheit til å bruke biblioteket når det er ubemanna. Sjølvbetent bibliotek er tilgjengeleg for alle lånarar over 18 år måndag til fredag frå kl. 08.00-19.00.

For meir informasjon sjå her:

https://mtbib.no/