Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Gvarv

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Hjemmesykepleien Gvarv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon dag/kveld 970 80 703
Avdelingsleder hjemmesykepleien Gvarv 418 02 845
Fagsykepleier demensomsorgen Gvarv / sykepleier hjemmetjenesten Gvarv 988 26 625