Midt-Telemark kommune

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Gratis kjernetid gir rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme plass som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2023/2024 åpner 1.april.

Fristen for å søke er 15. juni. Vent gjerne til du har mottatt skattemelding for 2022 slik at denne kan legges ved som dokumentasjon på inntekt.

Søknad for barnehageåret 2022/2023

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. For å få reduksjon på neste måneds faktura er søknadsfristen innen den 1. i måneden før du får neste måneds faktura. Husk at det må sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling.

Information about reduced parent's payment and free core time in english (DOCX, 86 kB)

Hva skal søknaden inneholde?

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, må søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av de tre siste måneders lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader etc. Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må også dokumenteres. 
 


Søk elektronisk

Vi oppfordrer alle som kan, å søke elektronisk. 
Husk å legge ved inntektsdokumentasjon for alle i husstanden.

Skal du melde fra om endring i inntekt og/eller sivilstand, sender du inn en ny søknad samme sted som du søker om redusert foreldrebetaling.

Skal du søke for inneværende barnehageår 2022/2023, klikk på knappen nedenfor.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknader for barnehageåret 2023/2024 åpner 1.april.Søknadsfrist

Vil du være sikker på å få redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår begynner, må du søke før 15. juni.  For barnehageåret 2022-2023, skal skattemeldingen for 2021 legges ved.

 

 

 

Kontakt

Christina Wiig
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 91 81 78 29

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø