Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Gratis kjernetid gir rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid


Hva skal søknaden inneholde?

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av siste lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader. Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. 


Søknadsfrist

Vil du være sikker på å få redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår begynner, må du søke før 15. juni. For barnehageåret 2020/2021 skal skattemeldingen for 2019 legges ved som dokumentasjon.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. For å få reduksjon på neste måneds faktura er søknadsfristen innen den 1. i måneden før du får neste måneds faktura. Husk at det må sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling.

Information about municipal discount scheme and free core time in english (PDF, 419 kB)

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

 

Kontakt

Jorunn Lindgren Wighus
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 482 83 661

Åpningstider

Servicetorg

08.00 - 15.30
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart