Midt-Telemark kommune

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Gratis kjernetid gir rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme plass som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søknad for barnehageåret 2021- 2022

På grunn av omlegging av søknadsfunksjonen til redusert foreldrebetaling, kan du ikke søke for neste barnehageår før 15.mai. Etter dette søker du gjennom foreldreportalen (der du søker om barnehageplass). Fristen for å søke for barnehageåret 2021-2022 er 15.juni.

 

Søk elektronisk

Vi oppfordrer alle som kan, å søke digitalt. 
Husk å legge ved inntektsdokumentasjon for alle i husstanden.

Skal du søke for inneværende barnehageår 2020- 2021, klikk på knappen nedenfor.
 

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Information about municipal discount scheme and free core time in english (PDF, 419 kB)

 Hva skal søknaden inneholde?

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, må søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av de tre siste måneders lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader etc. Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må også dokumenteres. 

 Søknadsfrist

Vil du være sikker på å få redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår begynner, må du søke før 15. juni. For barnehageåret 2020-2021 skal skattemeldingen for 2019 legges ved som dokumentasjon. For barnehageåret 2021-2022, skal skattemeldingen for 2020 legges ved.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. For å få reduksjon på neste måneds faktura er søknadsfristen innen den 1. i måneden før du får neste måneds faktura. Husk at det må sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling.

 

 

 

 

Kontakt

Elin Slåttedalen
Pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 915 66 876

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart