Midt-Telemark kommune

Midlertidig bolig/kommunal bolig

Midlertidig bolig/kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold, eller har et akutt behov for et sted å sove og oppholde deg neste døgn. Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare mer enn 3 måneder.

Du betaler husleie, strøm og eventuelt andre leieutgifter. 

 

Generelle kriterier for alle som søker midlertidig bolig

 1. Husholdninger/personer som ikke selv eller ved hjelp av bostøtte, lån eller tilskudd er i stand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig på det private leiemarkedet grunnet helsemessige og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske årsaker.
   
 2. Du må ha vært folkeregistrert som bosatt i Midt-Telemark kommune i minst to år.
   
 3. Du må være 18 år (Alderskriteriet er oppfylt dersom oppnevnt verge medsignerer på søknaden).
   
 4. Dokumentasjon. Alle relevante opplysninger som underbygger bolig og oppfølgingsbehovet som opplysninger om ligning, formue og økonomi, sivil status, forsørgeransvar, samværsrett, legeerklæring, sosialrapport, andre relevante opplysninger fra tjenesteapparatet, oppsigelse av privat leieavtale, egen innsats for inngåelse av privat leieforhold, m.m. kan kreves fremlagt.
   
 5. Du er i en vanskelig livssituasjon med behov for velferdstjenester. Det kan stilles krav om at du inngår avtale med kommunen om oppfølging. 

 Hvordan søke?

Søknaden sendes inn digitalt og behandles av en boligkontoret. Søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar på om du oppfyller kravene for å få kommunal bolig. Det er mange som søker om kommunal bolig og det er gjerne venteliste, ledige boliger tildeles fortløpende.
 

Søk om kommunal bolig

 Ønsker du snakke med en boligkonsulent?

Kontakt boligkontoret for å booke en time.
 Klagemulighet

Klagefrist er 3 uker fra du mottatt vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen sendes Midt-Telemark kommune og behandles av kommunens klagenemnd.

 Melde inn feil og mangler på kommunal bolig

Bor du i en kommunal utleiebolig og har oppdaget feil eller mangler ved den, må du melde fra kommunen. Undersøk først om problemet er en del av vedlikeholdsplikten du har som leietaker.

Oppstår det en skade som må repareres som ikke er en del av dine vedlikeholdsplikter, må du straks melde fra til kommunen.

 

Leietaker eller foresatte som skal varsle om feil på bolig, bruker det elektroniske skjemaet nedenfor.

Send inn feilmeldingsskjema elektronisk
Last ned feilmeldingsskjema for utskrift 

Kontakt

Espen Nordli Eriksen
Boligkonsulent
E-post
Mobil 908 19 807

Åpningstider

Mandag - Fredag

8.00 - 15.45

Ring for å avtale time med boligkonsulent

Adresse

Besøksadresse

Boligkontoret
Folkestadvegen 21
3800 Bø i Telemark

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Boligkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart