Midt-Telemark kommune

Bostøtte

Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter eller høye boutgifter i tillegg? Da kan du ha rett til bostøtte.

        

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter. Nå er det åpnet for at du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt frem til 1. april. Sjekk om du har krav på bostøtte med de økte satsene. 

Hvordan søke?

Det enkleste er å søke elektronisk. Da henter Husbanken en del opplysninger fra andre registre, og du slipper å fylle in all informasjonen i søknaden selv. Logg inn med BankID eller annen e-ID.

 

Se mer info om bostøtte til høye strømutgifter>>

 

Information about housing allowance in other laguages

Click on the link below for information about housing allowance to help with high electricity prices in enlish and other languages

See more information about housing allowance to help with high electricity prices>>

 


 

Informasjon om inntektsgrenser

Foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte fra 1. juni 2021

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.  

Endringen skal bidra til å bedre bosituasjonen for barn.

Endringen gjelder også eventuelle barn til samboere eller andre voksne i husstanden.
Det er en forutsetning at avtalen om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.
 

Se mer informasjon delt fast bosted

 


 

Informasjon om inntektsgrenser

 

Se mer informasjon om endrede inntektsgrenser  (PDF, 598 kB)


På nettsiden til husbanken, kan du bl.a sjekke hvilke øvre inntektsgrenser som gjelder i Midt-Telemark kommune, og beregne hvor mye du kan ha rett til å få i bostøtte.
 Søknad

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.


Søk bostøtte

 


 

Hvem kan få bostøtte

Du kan få bostøtte hvis

  • Du er over 18 år og ikke i førstegangstjeneste

  • Du er under 18 år og har barn

  • Inntekten og formuen din er under øvre inntektsgrense

  • Du bor i bolig med egen inngang, eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile. Det kan gjøres unntak for spesialtilpassede boliger pga. funksjonshemning, boliger/ bofellesskap med tilsyn o.l. Dette må dokumenteres.

  • Du er registrert bosatt i Folkeregisteret.


Sjekk om du kan få bostøtte

 For deg som skal søke bostøtte

  • Søknadsfristen er 25. i hver måned.

  • Svar får du innen 20. neste måned

  • Utbetaling skjer ca 20. måneden etter du fått bevilget bostøtte

  • Dersom du får godkjent bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. 

  • Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.


Beregn hvor mye du kan få i bostøtte

 

For deg som søkt om bostøtte

Ved spørsmål om din søknad kontakt Gunhild Moen på teknisk avdeling.
 

 


 

For deg som allerede fått ett vedtak

Husk at du har plikt til å melde frå dersom det er endringar i nokon av opplysningane du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.
 

Meld fra om endringer

 

Klage på vedtak

 

 

 

 

 

Kontakt

Bostøttetelefonen
Mobil 409 13 167

Bostøttetelefonen besvares onsdager kl 12.00 - 15.45.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart