Midt-Telemark kommune

Helse og mestring og sosiale tjenester i NAV

Kontaktinformasjon

Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og mestring
E-post
Mobil 902 82 418
Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Tjeneste for psykisk helse og rus
Telefon 35 05 95 40
Ida Elisabeth Welta Myrene
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 970 28 117
Bø legesenter
Telefon 35 05 91 00
Gvarv legesenter
Telefon 35 95 71 00

Gamlegata 56
3812 GVARV

Jorunn Verpe
Avdelingsleder Helsestasjon, skolehelse- og jordmortjenester
E-post
Mobil 916 40 509

Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo- og mestring
E-post
Mobil 454 38 072
Vakttelefon hjemmesykepleien

Avdeling Bø: 95 25 03 69
Avdeling Gvarv: 91 58 78 04

Telefonen er åpen mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00 på dagtid. På kveldstid er telefonen åpen 22.00-07.30.