Midt-Telemark kommune

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap og samhandling. Kommuneoverlegen er også smittevernlege.

Kommuneoverlegen har en lovfestet rolle i folkehelsearbeidet, og har ansvar for å skaffe faktagrunnlag og bidra som rådgiver i arbeidet med oversiktdokumentet. I tillegg skal kommuneoverlegen bidra i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Kontakt

Kristin Sekse
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 40 91 39 39