Midt-Telemark kommune

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er i kontakt med familier, barn og ungdom. 

Vi gir tilbud om

  • vaksiner

  • helseundersøkelser

  • informasjon om  forebygging av sykdom og skader

  • støtte til mestring og positiv utvikling. 

Helsestasjonens tjenester er gratis for foreldre, gravide, barn og ungdom. Til oss kan du henvende deg med små eller store utfordringer. 
Helsestasjonene er samlokalisert i Bø.

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en digital plattform som legger til rette for at brukere og pårørende enkelt og trygt kan kommunisere med tjenesten.

Ved bruk av DigiHelsestasjon kan du:

  • sende og motta meldinger

  • se avtaler og avbestille avtaler

  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

Helsenorge - sikker dialog

Foreldre og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller tekstmelding i forkant av en avtale. Systemet er koblet opp mot Helsenorge, og brukes ved hjelp av sikker innlogging, for eksempel Bank ID på mobil. Det betyr at personvern opprettholdes også for meldinger med sensitive opplysninger. Alle meldinger legger seg direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ), og sikrer god dokumentasjon både for bruker og tjenesten.

Tjenestens fagsystem registrerer automatisk hvilke brukere som er koblet opp mot Helsenorge. Varsler om timer vil da gå automatisk via Helsenorge. SMS om timeavtaler vil gå som før til øvrige brukere.

Meldinger som blir sendt til fast helsesykepleier/helseperson vil besvares i arbeidstiden, men dette er ikke en chat-tjeneste. 

Meld i fra

DigiHelsestasjon er et nytt nasjonalt produkt.  Utfordringer knyttet til varsler for avtaler kan fremdeles skje. Dette jobbes det kontinuerlig med. Hvis du savner en påminnelse om timeavtale er det fint om du ringer helsestasjonen.  


Tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på forebyggende helsearbeid, og samarbeider tverrfaglig ved behov med barnehage, skole, fastlege, fysioterapeut, PPT og andre fagområder. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk, og du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det. 

I Midt-Telemark kommune er det helsestasjon både på Gvarv og i Bø. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det planlagt at helsestasjonstjenesten samles til èn felles helsestasjon for kommunen, lokalisert på Gvarv. 


Mer informasjon om tverrfaglig samarbeid: 

 

Fysio- og ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Habilitering, rehabilitering, koordinator og individuell plan

Barn og unge med spesielle behov (PPT)

 

 

 

 

Kontakt

Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

Jorunn Verpe
Avdelingsleder Helsestasjon, skolehelse- og jordmortjenester
E-post
Mobil 91 64 05 09

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.00

Adresse

MIDT-TELEMARK HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Midt-Telemark helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Midt-Telemark helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark