Midt-Telemark kommune

Hjelp til å klare deg i eget hjem

Hjelp til å klare deg i eget hjem

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og klare deg selv i eget hjem, og vi kan gi deg bistand som gjør at du kan bo hjemme så lenge som mulig. 

Tjenester du kan søke om når du trenger hjelp til å bo i egen bolig omfatter både helsetjenester, hjelpemidler og tilrettelegging av hjem og omgivelser. Det er tjenestekontoret i kommunen som behandler din søknad, og vurderer bistandsbehovet i samarbeid med deg og andre aktuelle fagpersoner, som f.eks. fastlege og sykehus.
 

Slik søker du om pleie- og omsorgstjenester

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.

 

Søk om pleie- og omsorgstjenester
 

Oversikt over hjemmebaserte tjenester
 

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 40 91 41 31

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 90 22 41 08
Linda Vala Bråthen
Avdelingsleder hjemmesykepleien Gvarv
E-post
Mobil 41 80 28 45
Monica Øygarden Halvorsen
Avdelingsleder hjemmetjenesten Bø
E-post
Mobil 92 24 04 54

Åpningstider

Mand-Fred

09.00-11.30
12.30-14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø