Midt-Telemark kommune

Rask psykisk helsehjelp - RPH

Rask psykisk helsehjelp - RPH

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis helsetilbud for innbyggere i Midt-Telemark kommune over 16 år, som opplever mild til moderat grad av angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer. Vi tilbyr ulike kurs og grupper, veiledet selvhjelp og individuell samtaleterapi. Sammen blir vi enige om hva som er riktig tilbud for deg.

Logo facebookLogo facebookFacebooksidene til Rask psykisk helsehjelp

Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi (se www.kognitiv.no for mer informasjon).
Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg som trenger det og terapeuten. Et sentralt mål er å lærer verktøy for å håndtere hverdagen på en bedre måte.  

Vi benytter www.assistertselvhjelp.no aktivt som en del av vårt tilbud.  

 

Hvem møter du?

Elin Haugerud - Klikk for stort bilde

Elin Haugerud - terapeut

elha2203@mt.kommune.no

Jeg bor sammen med mann, barn og hunden min Millie.  Jeg er glad i å gå turer med fin utsikt på toppen. Jeg er også glad i å høre på musikk. 
Jeg er opptatt av at du er sjef i eget liv og at vi sammen finner mestringsstrategier som kan komme til nytte i hverdagen.

Jeg har en grunnutdanning i vernepleie og tar for tiden videreutdanning innenfor alvorlig psykiske lidelser og rus. I tillegg tar jeg utdanning for å bli kognitiv terapeut.

 

Anne Grethe Evju - Klikk for stort bilde

Anne Grethe Evju - terapeut

angrev@mt.kommune.no

Eg er terapeut i RPH og har utdanning i vernepleie og kognitiv terapi.
Eg bur på ein gard på Sætersbø. Der er det alltid mykje å finne på, både ute og inne. Eg likar å lese bøker, strikke og sjå på tv-seriar, spesielt Sør-Koreanske. Eg har ei vaksen dotter. Dei to kattene mine heiter Bølle og NonStop.

Eg ynskjer å vere til hjelp for deg, dersom du synest livet ditt er blitt litt uhandterbart.

 

 

 

 

Anne Marie Kaasa - psykolog

anka1804@mt.kommune.no

Eg jobbar som psykolog ved Ung Arena og RPH.

Eg bur i Bø med kjærasten min og me har to pusar, Lakris og Bambus. Eg er ein seriebingar, likar friluftsliv og er opptatt av gamle ting som gjenbrukas. Eg er utdanna psykolog frå Universitet i Oslo.

Eg er opptatt av at du som møter meg skal føle deg godt ivaretatt, at me saman finner ut korleis samtalene kan vera til hjelp for deg og at du får rett hjelp til rett tid.

Ring meg om du lurar på noko eller trenger nokon å prate med!

Psykolog Brita Rønningen Iversen - Klikk for stort bilde

Brita Rønningen Iversen - Fagansvarlig og psykolog

briv2212@mt.kommune.no

Eg bur i Bø saman med mann, barn og hund. Eg er glad i å vere ute i naturen, gjerne på ski om vinteren, turar i skog og fjell heile året. Hytta på Rauland er ein god stad å vere. Elles les eg bøker og tar fram strikketøyet så ofte eg kan.

For tida jobbar eg på Ung Arena og i RPH. Her møter eg foreldre og ungdom som ønskjer samtaler. Eg er opptatt av å ha ei samarbeidsorientert tilnærming, og at vi saman kan jobbe for betre psykiske helse og livskvalitet gjennom samtaler og andre tiltak som er viktig for trivsel og meistring.  Eg er utdanna psykolog ved universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk samfunnspsykologi.  Eg har tatt utdanning i mellom anna kognitiv terapi, familieterapi og oppmerksomhetstrening/mindfullness.

 

Anita Funnemark Skuledalen - Klikk for stort bilde

Anita Funnemark Skuldalen- Teamleder og terapeut

aaf@mt.kommune.no
Tlf: 46 90 76 87

Jeg har bodd i Midt-Telemark siden 2012 sammen med min datter og hunden vår Mia.

Jeg er glad i toppturer på Lifjell og padling i kajakk på Norsjø. Ellers liker jeg å være sammen med venner, dra på konserter, drikke kaffe på kafe eller holde på med natur- og hagearbeid.

Jeg har en mastergrad fra Universitetet i Sørøst-Norge i Samfunn og Helse, med fokus på psykisk helse og rusarbeid.  For tida tar jeg utdanning for å bli kognitiv terapeut.

Jeg er opptatt av at vi alle har en psykisk helse og ulike ressurser som vi kan bruke til å håndtere utfordringer livet byr på. I RPH ønsker jeg å jobbe aktivt med løsningsfokusert endringsarbeid.

 

Trond Garborg - avdelingsleder for Ung Arena og Rask Psykisk Helsehjelp

trga1711@mt.kommune.no
Tlf: 99 20 67 42

Eg bur i Bø og har to barn.  Eg likar å lese bøker, høre på musikk, spesielt Tom Waits! Eg kjører på telemark om vinteren og er ute i båten min på Norsjø om sommaren.

Eg har studert sosiologi og filosofi på Universitetet i Bergen. Eg er opptatt av at ungdom er ekspert på eget liv.

Ring meg om du lurar på noko eller trenger nokon å prate med!

 

Andre tjenestetilbud for psykisk helse

DRIV - aktivitetstilbud

Ung Arena - lavterskeltilbud for ungdom

Psykisk helse og mestring

Kontakt

Kontakttelefon Rask Psykisk Helsehjelp
E-post
Telefon 48 28 71 43

Kontakttelefonen er åpen
hverdager fra kl.09.00 - 15.00

Anita Funnemark Skuldalen
Teamleder og terapeut
E-post
Mobil 46 90 76 87
Trond Garborg
Avdelingsleder Ung Arena og Rask Psykisk Helsehjelp.
E-post
Mobil 99 20 67 42

Adresse

Besøksadresse Rask psykisk helsehjelp

Gamleveg 44, 1 etg
Bø i Midt-Telemark