Midt-Telemark kommune

Habilitering, rehabilitering, koordinator og individuell plan

Habilitering, rehabilitering, koordinator og individuell plan

Koordinerende enhet er et kontaktpunkt for internt og eksternt samarbeid. Enheten skal kunne gi informasjon til brukere eller pasienter som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

 


Koordinerende enhet sitt ansvar

  • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet
  • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan
  • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, intern og ekstern, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan og/eller opprettelse av ansvarsgruppe.
  • være en pådriver –og et kontaktpunkt for samarbeid
  • bidra til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud, og sørge for at det legges til rette for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng
  • ha det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
     


Individuell plan og koordinator

Kommunen har ansvar for å utarbeide individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator. Planen inneholder gjerne en oversikt tjenester, kontaktinformasjon til de som gir tjenestene og mål og ønsker for rehabilitering/habilitering. Koordinator er kontaktperson og samarbeide med bruker om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person som allerede kjenner bruker.

 Søk hjelp

Se mer om hvordan du søker hjelp fra koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
 

Slik søker du hjelp

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø