Midt-Telemark kommune

Helse og mestring

Kontaktinformasjon

Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og mestring
E-post
Mobil 902 82 418
Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855
Tjeneste for psykisk helse og rus
Telefon 35 05 95 40
Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 995 88 941
Bø legesenter
Telefon 35 05 91 00
Gvarv legesenter
Telefon 35 95 71 00
Jorunn Verpe
Avdelingsleder Helsestasjon, skolehelse- og jordmortjenester
E-post
Mobil 916 40 509

Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo- og mestring
E-post
Mobil 454 38 072

Aktuelle saker